Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
04
APUVÄLINEET HENKILÖKOHTAISEEN LÄÄKETIETEELLISEEN HOITOON

Kohtaan sisältyvät välineet, jotka on tarkoitettu henkilön terveydentilan parantamiseen, seurantaan tai ylläpitämiseen. Kohtaan eivät sisälly apuvälineet, jotka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

04.03
Hengitystä avustavat välineet

Välineet, jotka auttavat henkilöä hengittämään. Vibraattorit, ks. 04 27 12. Hengitystieortoosi, ks. 06 03 24. Apuvälineet ympäristöolosuhteiden parantamiseen, ks. 27 03.

04.03.03
Hengitysilman esikäsittelylaitteet

Laitteet, jotka ottavat ilmaa ympäristöstä ja käsittelevät sitä fysiologisesti ennen sisäänhengitystä, esimerkiksi lämmittävät, viilentävät tai puhdistavat sitä.

04.03.06
Lääkesumuttimet

Laitteet jotka auttavat henkilöä hengittämään ja/tai annostelevat lääkkeitä höyryn, kaasun, nestemmäisen sumutteen tai hienon pölyn muodossa. Kohtaan sisältyvät esim. lääkesumuttimet, automaattisesti annostelevat sumuttimet, ylipaineella toimivat sumuttimet, ultraäänisumuttimet, annosfiltterit ja annossumuttimet.

04.03.12
Hengityslaitteet

Laitteet, joiden avulla henkilö, jonka on vaikea hengittää, pystyy keinotekoisesti hengittämään nenän, suun tai henkitorviavanteen (trakeostomian) kautta. Kohtaan sisältyvät esim. ventilaattorit ja hengityslaitteet, jotka suodattavat ja/tai puhdistavat ympäröivää ilmaa,sekä jatkuva positiivinen ilmavirran tuotto (CPAP) ja kaksitasoinen positiivinen ilmavirran tuotto (BIPAP).

04.03.18
Happihoidon laitteet

Laitteet jotka luovuttavat tiivistettyä happikaasua, jota hengitetään nenän ja/tai suun kautta. Kohtaan sisältyvät esim. yksiköt jotka tiivistävät happea ympäröivästä ilmasta.

04.03.21
Imulaitteet

Laitteet joiden avulla imetään eritteitä ja/tai aineita keuhkoista.

04.03.24
Hengitystä helpottavat penkit ja tyynyt

Laitteet, joiden avulla henkilö asetellaan siten, että hänen on helpompi hengittää tai että on helpompi imeä eritteitä keuhkoista.

04.03.27
Hengityslihasten harjoitusvälineet

Laitteet hengityslihasten harjoittamiseksi joko tuottavat vastusta, kun henkilö hengittää, tai suoralla paineella rintakehää vasten. Kohtaan sisältyvät esim. kasvosuojukset, jotka tuottavat vastusta sisäänhengitykseen ja/tai uloshengitykseen.

04.03.30
Hengitystä mittaavat laitteet

Laitteet, jotka mittaavat sisään- ja uloshengitetyn ilman määrää (tilavuutta). Kohtaan sisältyvät esim. hengitystilavuuden mittarit.

04.03.33
Kitakielekkeen tuet

Laitteet, jotka tukevat kitakielekettä ja helpottavat siten hengitystä. Tähän kuuluu esim. laitteet, jotka mahdollistavat jatkuvan hengityksen ja auttavat välttämään kuorsaamista.