Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
04
APUVÄLINEET HENKILÖKOHTAISEEN LÄÄKETIETEELLISEEN HOITOON

Kohtaan sisältyvät välineet, jotka on tarkoitettu henkilön terveydentilan parantamiseen, seurantaan tai ylläpitämiseen. Kohtaan eivät sisälly apuvälineet, jotka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

04.19
Lääkeannostelun välineet

Välineet joiden avulla on mahdollista säännöstellä lääkeannostelun nopeutta ja/tai määrää Kohtaan sisältyvät esim. laitteet, jotka avustavat tai auttavat nestemäisten lääkkeiden antamista ihon läpi suoraan kehoon. Pullojen, purkkien ja säilytysastioiden avaajat, ks. 24 06 03.

04.19.04
Apuvälineet, joilla mitataan, annostellaan tai käsitellään lääkkeitä ja näin varmistetaan lääkityksen oikea annostus ja ottaminen

Välineet, jotka auttavat henkilöä mittaamaan oikean määrän joko suun kautta tai pistoksena otettavaa lääkettä. Välineet, joilla annetaan oikea lääkeannos. Välineet, joilla käsitellään tablettia, kapselia tai pilleriä siten, että saadaan alhaisempi pitoisuus vaikuttavaa ainesosaa. Välineet, joilla muokataan lääkkeen olomuotoa siten, että se on helpompi antaa tai ottaa. Kohtaan sisältyvät esim. pillerinmurskaimet ja -halkaisijat sekä nestemäisten lääkkeiden määrän mittaamisen apuvälineet. Hälytys-, muistutus- ja merkinantovälineet, ks. 22 27.

04.19.06
Injektiokynät

Laitteet joissa on liipasin annostelemaan nestemäisiä lääkkeitä ihon läpi suoraan kehoon.

04.19.09
Injektioruiskut, kertakäyttöiset

Laitteet joissa on mäntä annostelemaan nestemäisiä lääkkeitä ihon läpi asennetun neulan kautta suoraan kehoon, jokainen ruisku on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran.

04.19.12
Injektioruiskut, monikäyttöiset

Laitteet joissa on mäntä annostelemaan nestemäisiä lääkkeitä ihon läpi asennetun neulan kautta suoraan kehoon, jokainen ruisku voidaan steriloida ja käyttää uudelleen.

04.19.15
Injektiokanyylit, kertakäyttöiset

Kanyylit jotka on tarkoitettu käytettäväksi vain yhden kerran.

04.19.18
Injektiokanyylit, moni- tai jatkuvakäyttöiset

Steriloitavat kanyylit, jotka voidaan käyttää uudelleen ja/tai kanyylit jotka voivat olla kehossa pitkään.

04.19.24
Infuusiopumput

Laitteet jotka on kiinnitetty kehoon lääkkeen automaattista annostelua varten. Kohtaan sisältyvät esim. insuliinipumput.

04.19.27
Infuusiotiputuslaitteistot

Laitteet, joilla lääke annostellaan tiputuksella suonensisäisesti.

04.19.33
Lääkeannosteluvälineiden lisävarusteet

Kohtaan sisältyvät esim. neulojen asetteluun ja kiinnittämiseen käytettävät tuotteet.