Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
04
APUVÄLINEET HENKILÖKOHTAISEEN LÄÄKETIETEELLISEEN HOITOON

Kohtaan sisältyvät välineet, jotka on tarkoitettu henkilön terveydentilan parantamiseen, seurantaan tai ylläpitämiseen. Kohtaan eivät sisälly apuvälineet, jotka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

04.24
Fysikaaliset, fysiologiset ja biokemialliset testivälineet ja materiaalit

Työpaikalla käytettävät mittausinstrumentit ja -välineet, ks. 28 18 03.

04.24.12
Verianalyysilaitteet, -laitteistot ja -tarvikkeet

Kohtaan sisältyvät esim. verensokerin seurantalaitteet.

04.24.15
EKG-laitteet (elektrokardiogrammi)

Välineet, joilla seurataan ja tallennetaan sydämen toimintaa. Stetoskoopit, ks. 04 24 21.

04.24.18
Fyysisten kykyjen testaus- ja arviointivälineet

Laitteet joita käytetään testaamaan ja arvioimaan sellaisia toimintoja kuin esimerkiksi nivelten vakautta, nivelten liikkuvuutta, lihasvoimaa ja fyysistä kestävyyttä, sekä liikunnallista toimintaa kuten istumista, seisomista, kääntymistä ja kävelyä.

04.24.21
04.24.24
Kuumemittarit

Välineet, joilla mitataan kehon lämpötila.

04.24.27
Henkilövaa’at

Välineet, joilla mitataan ihmisen paino.

04.24.30
Ihon kunnon mittauksen apuvälineet

Välineet, joilla mitataan henkilön ihon kunto, esim. sen paksuus, kosteus, kuivuus. Biovastelaitteet (biofeedback-laitteet), joilla harjoitellaan liikettä, voimaa ja tasapainoa, ks. 04 48 24. Henkilökohtaiset hälytysjärjestelmät, ks. 22 27 18.