Felhasználási feltételek - www.eastin.eu

Kérjük, olvassa el az alábbiakban felsorolt felhasználási feltételeket, mielőtt a weboldalt használja!

A weboldal használatával Ön vállalja, hogy egyetért a felhasználási feltételekkel. Az Eastin Egyesület (a továbbiakban: EASTIN) fenntartja a jogot, hogy időről időre felülvizsgálja és módosítsa a Felhasználási feltételeket, előzetes értesítés nélkül; a weboldal használatával a Felhasználási feltételek bármilyen módosítása után Ön vállalja, hogy kötelező érvényű ilyen változásokkal. Ha úgy találja, hogy a Felhasználási feltételek Önnek elfogadhatatlanok, akkor ne használja tovább a weboldalt. Ez a webhely kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra elérhető.

SZELLEMI TULAJDON

A weboldal tartalmát - úgy mint a szövegek, a grafika, a dizájn, a képek, a videók, az információk, az adatok, az ikonok, a szoftver, az adatbázis, a fájlok, a védjegyek, a logók és minden egyéb EASTIN-tartalom (együttesen: "EASTIN-tartalom" ) - szerzői jogok, szabadalmak és más törvények és rendeletek védik.
A webhely egyetlen eleme - sem közvetlenül, sem közvetve - nem sért bármely szellemi tulajdonhoz fűződő jogot vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogát. Semmilyen EASTIN-tartalmat nem használhat fel,nem tölthet le, nem módosíthat, nem másolhat, nem bocsáthat harmadik fél rendelkezésére, nem teheti közzé, nem továbbíthatja, nem fordíthatja, nem terjesztheti, teljes egészében vagy részben, bármilyen formában vagy bármilyen módon, kivéve, ha előzetesen engedélyt kért az EASTIN-től vagy vagy az illetékes harmadik féltől.

A WEBOLDALON KÖZÖLT INFORMÁCIÓK

A webhelyen közölt információk, beleértve a webhely által használt adatbázisokból származó segédeszközökre vonatkozó információkat, csak tájékoztató jellegűek. Az EASTIN fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa, megváltoztassa, megszakítsa vagy törölje az információkat.

NYILATKOZAT AZ INFORMÁCIÓTARTALOMRÓL

A weboldal használatával Ön tudomásul veszi, hogy a termékekkel kapcsolatos, a weboldalon megadott összes információ a termékek gyártói vagy forgalmazói által szolgáltatott információkból származik. Az EASTIN nem ellenőrzi a weboldalon található, a termékekkel kapcsolatos információkat, és nem felelős azért. Az EASTIN nem garantálja a fenti információk pontosságát, teljességét vagy használhatóságát. A webhely használatával Ön egyetért azzal, hogy hogy felméri a weboldalon található információk felhasználásával kapcsolatos összes kockázatot, és viseli is azt. Az EASTIN nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amelyek a weboldalon biztosított információk felhasználásából származnak, akkor sem, ha az információ helytelen, ha elektronikus vírus vagy más hasonló tényező módosította annak tartalmát.

Kérjük, hogy minden felmerülő hibával kapcsolatosan tájékoztasson minket az info.it@eastin.info e-mail címen keresztül. Az EASTIN mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérdést a lehető leghamarabb megvizsgálja, és megfelelő megoldást találjon.

TERMÉKEK

Az EASTIN nem nyújt biztosítékot a weboldalon található, harmadik fél által gyártott termékek minőségével vagy természetével kapcsolatban, illetve semmiféle garanciát nem vállal azokért. Bármely kötelezettségvállalást, képviseletet, garanciát vagy biztosítékot kizárólag a harmadik féltől származó termék gyártója vagy szállítója nyújthat a vele kötött megállapodás értelmében.

KÜLSŐ TARTALOM

Az EASTIN nem vállal felelősséget harmadik fél webhelyeinek tartalmáért, vagy a weboldalról hivatkozott dokumentumokért, anyagokért, szoftverekért, tartalmakért és a harmadik fél forrásaiért (együttesen: „Külső tartalom”). Az EASTIN nem vállal semmilyen garanciát a külső tartalomban található információk vagy vélemények pontosságára, értékére, integritására, teljességére vagy hitelességére vonatkozóan, és a más külső tartalomra mutató linkek semmilyen módon nem értelmezhetők általunk jóváhagyottként. Ha Ön úgy dönt, hogy felkeresi ezen weboldalakat, azt saját felelősségére teszi.

KÁRTALANÍTÁS

A honlap használója/Ön hozzájárul, hogy védelmezi, kártalanítja és felmenti a felelősség alól az EASTIN-t, leányvállalatait, partnereit és ezek tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és ügynökeit mindazon követelésekkel, keresetekkel vagy igényekkel szemben, ideértve korlátozás nélkül az ésszerű jogi és könyvviteli/könyvvizsgálati költségeket, amelyek (i) az EASTIN Tartalom vagy harmadik fél tartalmának vagy az EASTIN védjegy vagy harmadik fél védjegyének nem engedélyezett használatából és (ii) a Használati Feltételek (ÁSZF) Ön általi megsértéséből erednek vagy arra vonatkoznak.

MEGÁLLAPODÁS

A weboldalhoz való hozzáférés és a weboldal használata tekintetében e Felhasználási Feltételek a felek közötti megállapodást jelentik.

ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK

A Felhasználási Feltételek az Olaszországban hatályos jogszabályok szerin íródtak, annak szabályozása alá esnek.