Liniaal met handvat

Liniaal met handvat

  • Pagalbiniai produktai ir įrankiai ilgiui matuoti (ISO 27.06.03)
  • Gamintojas: Manufacturer unknown; see the original document for national suppliers
  • Įkėlimo data: 2016-12-22
  • Paskutinis naujinimas: 2024-05-06
  • Duomenų bazė: Vlibank (BE)

Nuoroda į tolimesnę informaciją apie produktą

See if other related items are available: