Kas yra EASTIN

EASTIN yra pasaulinis tinklas, kuriame galima rasti viso pasaulio tiekėjų siūlomas pagalbines technologijas. Tinklalapyje esanti informaciją gali būti arba yra reikalinga ieškant reikalingų pagalbinių technologijų vyresnio amžiaus, negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams ir gydytojams.

Tinklo pagrindas – EASTIN svetainė www.eastin.info. Šioje svetainėje visomis oficialiomis Europos Sąjungos ir Pasaulio kalbomis patogiai bei prieinamai pateikiama išsami informacija ir mokomieji įrankiai, susiję su pagalbinėmis technologijomis. Svetainėje pateikiama informacija apie daugiau nei 50 000 pagalbinių technologijų produktų, prieinamų Pasaulio rinkoje ir daugiau nei 5000 gamintojų / tiekėjų. Joje taip pat teikiama susijusi informacija, pvz., techninės specifikacijos ir patarimai, kaip spręsti kasdienio gyvenimo problemas.

Kas dalyvauja EASTIN?

EASTIN tinklas sukurtas panaudojus organizacijų patirtį ir žinias, kurių jos įgijo dirbdamos pagalbinių technologijų srityje Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Vėliau prie tinklo prisijungė kitos šalys, pvz., Prancūzija ir Belgija. Visi partneriai savo šalyse naudoja sukurtą duomenų bazę, kuri sudaro EASTIN tinklo pagrindą. Partneriai-kūrėjai kartu dirbo daugiau nei dvejus metus, kad suderintų savo duomenų bazes atsižvelgdami į įprastus reikalavimus ir integruotų kiekvieną duomenų bazę į vieną tarptautinį tinklą. EASTIN tinklas buvo sukurtas vykdant EASTIN projektą (2004–2006), kurį iš dalies finansavo Europos Komisija kaip dalį savo eTEN programos, kurios siekis buvo padėti Europos rinkoje diegti transeuropinių telekomunikacijų tinklų tarnybas.

Kam skirtas EASTIN?

EASTIN tinkle naudingos informacijos, reikalingos kasdieniame gyvenime ar darbe, gali rasti visi suinteresuoti asmenys: galutiniai pagalbinių technologijų vartotojai, pvz., žmonės su negalia ar tokių žmonių šeimos; sveikatos ir socialinių tarnybų specialistai; pagalbinių prietaisų gamintojai ir tiekėjai; tyrėjai ar technikos specialistai; į pagalbinių technologijų priežiūros veiklą įsitraukusios viešosios agentūros.

Kas yra ISO kodai

Kas yra ISO kodai