SAFE Med Hælløfter-Hælaflaster nr. 114, 10 cm eller 30 cm længde

SAFE Med Hælløfter-Hælaflaster nr. 114, 10 cm eller 30 cm længde

  • Assistive products for heel protection, toe protection or foot protection (ISO 09.06.21)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 04.02.2010
  • Siste oppdatering: 06.05.2020
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner
Supplerende informasjon