Adjustable Electric Internal Shelving System For Wall Cabinets - VERTI 830/831

Adjustable Electric Internal Shelving System For Wall Cabinets - VERTI 830/831

  • Cupboards (ISO 18.36.06)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 23.10.2017
  • Siste oppdatering: 11.06.2020
  • Database: ATAust (AU)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon