גומייה מייצבת למקל הליכה ולקביים

גומייה מייצבת למקל הליכה ולקביים

  • Accessories attached to assistive products for walking to hold or carry objects (ISO 12.07.24)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 05.06.2019
  • Siste oppdatering: 01.01.2024
  • Database: AZARIM (IL)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon