Comfor Inkontinensbetræk til SAFE Med Skråpude nr. 108

Comfor Inkontinensbetræk til SAFE Med Skråpude nr. 108

  • Seat cushions and underlays (ISO 18.10.06)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 13.06.2016
  • Siste oppdatering: 10.02.2022
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon