Audinor A20 Mobile Soundfield

Audinor A20 Mobile Soundfield

  • Loudspeakers (ISO 22.18.36)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 05.04.2017
  • Siste oppdatering: 06.03.2024
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon