Dørsensor

Dørsensor

  • Personal emergency alarm systems (ISO 22.27.18)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 14.09.2017
  • Siste oppdatering: 04.04.2022
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon