Allura II - Semi bariatrisk plejeseng

Allura II - Semi bariatrisk plejeseng

  • Beds and detachable bed boards/mattress support platforms with powered adjustment (ISO 18.12.10)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 09.05.2022
  • Siste oppdatering: 10.05.2022
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Organisasjoner

Supplerende informasjon