CareBidets JHC3000

CareBidets JHC3000

  • Douches and air dryers for attachment to a toilet (ISO 09.12.36)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 29.01.2024
  • Siste oppdatering: 30.01.2024
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon