Breezy Ibis / Ibis Sitzschalenuntergestell

Breezy Ibis / Ibis Sitzschalenuntergestell

  • Manual wheelchairs (ISO 12.22)
  • Bimanual handrim-drive wheelchairs (ISO 12.22.03)
  • Foot-propelled wheelchairs (ISO 12.22.15)
  • Push wheelchairs (ISO 12.22.18)
  • Produsent: Sunrise Medical GmbH
  • Registreringsdato: 12.04.2012
  • Siste oppdatering: 15.11.2023
  • Database: REHADAT (DE)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon