Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
06
POMOCKY PRIPEVNENÉ NA TELO, NA PODPORU NERVOVO SVALOVO KOSTROVÝCH FUNKCIÍ ALEBO FUNKCIÍ SÚVISIACICH S POHYBOM (ORTÉZY) A NA NAHRADENIE ANATOMICKÝCH ŠTRUKTÚR (PROTÉZY)

Ortézy sú externe aplikované zariadenia používané na modifikáciu štrukturálnych a funkčných charakteristík neuromuskuloskeletálnych systémov; protézy sú externe aplikované zariadenia používané na úplné alebo čiastočné nahradenie chýbajúceho alebo nedostatočne funkčného telesného segmentu. Patria sem napr. telom poháňané a externe napájané ortézy, protézy, ortopedická obuv. Nepatria sem endo-protézy, ktoré nie sú súčasťou tejto medzinárodnej normy.

06.03
Spinálne a kraniálne ortézy

Ortézy, ktoré sú navrhnuté na modifikáciu štrukturálnych a funkčných vlastností nervovosvalových a kostrových systémov chrbtice a lebky; zariadenie môže byť vyrobené na mieru tak, aby spĺňalo funkčné potreby jednotlivých používateľov alebo prefabrikované tak, aby spĺňalo určitý súbor funkčných požiadaviek; prefabrikované zariadenia môžu byť prispôsovbiteľné tak, aby vyhovovali individuálnemu používateľovi, alebo môžu byť hneď pripravené na použitie, bez možnosti alebo nutnosti nastavenia pre akéhokoľvek používateľa

06.04
Brušné ortézy (abdominálne)

Ortézy, ktoré sú určené na celú alebo časť oblasti brucha

06.06
Ortézy horných končatín

Ortézy, ktoré sú navrhnuté na modifikáciu štrukturálnych a funkčných vlastností nervovosvalových a kostrových systémov hornej končatiny; zariadenie môže byť vyrobené na mieru alebo prefabrikované; prefabrikované zariadenia môžu byť prispôsobiteľné alebo môžu byť hneď pripravené na použitie.

06.12
Ortézy dolných končatín

Ortézy, ktoré sú navrhnuté na modifikáciu štrukturálnych a funkčných vlastností nervovosvalových a kostrových systémov dolnej končatiny; zariadenie môže byť vyrobené na mieru alebo prefabrikované; prefabrikované zariadenia môžu byť prispôsobiteľné alebo môžu byť hneď pripravené na použitie.

06.15
Funkčné nervovo svalové stimulátory a hybridné ortézy

Zariadenia určené na kompenzovanie straty motorickej funkcie pomocou elektrickej stimulácie (FES). Patria sem napr. funkčné elektrické stimulátory, hybridné ortotické systémy používané v kombinácii s mechanickými ortózami v hybridných ortotických systémoch. Stimulátory (nepoužívané ako ortézy), pozri> 04 27

06.18
Protézy horných končatín

Zbierka kompatibilných komponentov, ktoré sa dajú integrovať s cieľom vytvoriť rad rôznych protéz hornej končatiny. Patria sem napr. kozmetické protézy hornej končatiny.

06.24
Protézy dolnej končatiny

Súbor kompatibilných prvkov, ktoré sa dajú integrovať na vytvorenie radu rôznych protéz dolnej končatiny. Patria sem napr. kozmetické protézy dolnej končatiny.

06.30
Protézy iné ako končatinové

Zariadenia ktoré slúžia na úplné alebo čiastočné nahradenie vzhľadu a funkcie chýbajúceho segmentu tela iného ako končatiny