Váš zdroj informácií o pomôckach pre každodenné aktivity z celého sveta

Niektorí z najznámejších poskytovateľov odborných informácií z celého sveta sa spojili a vytvorili najväčšiu, najkomplexnejšiu informačnú službu o podporných technológiách (PT), ktorá slúži starším a ľuďom so zdravotným postihnutím, ich rodinám a opatrovateľom po celom svete.

Množstvo informácií, ktoré potrebujete, je na dosah ruky. Pozrite sa a zistite, koľko sa toho môžete dozvedieť. Sieť EASTIN, ktorej meno pripomína projekt Európskej únie, ktorý inicioval tento globálny informačný systém, vám pomôže nájsť riešenia pre nezávislý život alebo odstrániť prekážky na plnohodnotný život. Toto je východiskový bod pre najpôsobivejšiu webovú prehliadku produktov PT z celého sveta.

Internetová stránka EASTIN je jednoducho použiteľným nástrojom, ktorý otvára dvere do niekoľkých národných databáz naraz, takže si môžete vyhľadať informácie, ktoré potrebujete, a hneď ich máte k dispozícií vo svojom vlastnom jazyku. Môžete analyzovať, porovnávať a vyberať najlepšie a najaktuálnejšie riešenia pre vaše potreby. Môžete byť používateľom PT alebo členom rodiny; môžete poskytovať poradenstvo klientom ako zdravotnícky pracovník alebo pracovať v neustále sa rozširujúcom priemysle ako inžinier alebo výrobca. Ktokoľvek ste, táto webová stránka, Vám môže pomôcť nájsť odpovede na Vaše otázky - vo Vašom jazyku.

Ak chcete vyhľadávať informácie o produktoch AT celosvetovo, použite "Pomôcky - Podporné technológie". Výrobky sa dajú vyhľadávať podľa klasifikácie produktov, podľa kľúčových slov, podľa ich obchodného názvu alebo podľa názvu ich výrobcu. Vyhľadávanie môžete tiež obmedziť na najnovšie produkty, alebo môžete vykonať rozšírené vyhľadávania kombináciou viacerých parametrov vyhľadávania.

Ak chcete vyhľadávať informácie o spoločnostiach, ktoré sa podieľajú na výrobe alebo dodávkach PT, použite "Organizácie" a vyberte "Firmy".

Ak chcete hľadať informácie súvisiace s PT, ako napríklad prípadové štúdie, nápady na riešenie problémov a informačné prehľady, použite "Knižnica". Takéto informácie môžu obsahovať články (napr. poskytovanie poradenstva a informácie, ktoré je potrebné vedieť pri používaní alebo hľadaní PT ktorú si chcete kúpiť a ako zabezpečiť, aby bola PT vhodná pre používateľa), často kladené otázky (Často kladené otázky), opisy prípadov ( články popisujúce, ako jednotlivec využil PT, aby mu umožnila udržiavať alebo znovu získať jeho nezávislosť), Nápady (krátke opisy konkrétnych problémov, ilustrujúce, ako by sa určitý typ zariadenia alebo určité triky mohli využiť na ich riešenie) a rôzne iné položky.

Ak máte otázku pre niektorého z partnerov EASTIN alebo národných kontaktov, použite "Žiadosť o informáciu".

Ak ste výrobcom AT a chcete, aby bol produkt pridaný do databáz EASTIN, použite "Uveďte novú položku".

"Čo je EASTIN" poskytuje kontaktné údaje a internetové stránky partnerských organizácií EASTIN. Medzi ne patria partneri združenia EASTIN aj národné kontaktné organizácie (Asociovaní partneri) z krajín, ktoré nemajú plného partnera EASTIN.

"Dokumenty" obsahujú voľne prístupné materiály v sieti EASTIN ktoré sú na stiahnutie.

"Komunita GATE" odkazuje na iniciatívu GATE (Global Collaboration on Assistive Technology) Svetovej zdravotníckej organizácie. Partneri EASTIN a sieť EASTIN ako celok úzko spolupracujú s touto strategickou iniciatívou.

Informačný systém EASTIN bol pôvodne vytvorený v roku 2005 vďaka podpore Európskej únie v rámci iniciatívy eTEN. Potom v roku 2006 vzniklo samofinancované združenie EASTIN s cieľom udržať a ďalej rozvíjať systém EASTIN a sieť EASTIN. Postupne sa do siete zapojili aj ďalší partneri, pôvodne z Európskej únie a neskôr z iných krajín sveta.

V roku 2008 sa stalo EASTIN víťazom ceny v nemeckej súťaži "Ideenpark Gesundheitswirtschaft" (podporovanej Financial Times Deutschland) a v talianskej "PKM 360 ° Giorgio Sacerdoti Award" (poporovanej Národnou počítačovou spoločnosťou). Ocenenia označili EASTIN za vynikajúci a jedinečný príklad efektívneho manažmentu vedomostí v zdravotníckom a sociálnom sektore, ktorý významne prispieva k rozvoju podporných technológií v celej Európe a vo svete. Webstránka EASTIN bola niekoľkokrát prepracovaná, je založená na špičkovej technológii, ktorá výrazne zlepšila jej výkon a plne umožnila využitie jej viacjazyčných možnosti. Webová stránka teraz funguje v mnohých jazykoch a poskytuje informácie v jazyku ktorý si zvolý používateľ, aj keď sú originálne dokumenty v databázach EASTIN uložené v rôznych jazykoch. V prípade, že pôvodný dokument obsahuje aj voľný text, ten sa automaticky preloží do angličtiny.

Čo sú ISO kódy

Čo sú ISO kódy? Najrozšírenejšia metóda pre klasifikáciu podporných technológií je ISO 9999 medzinárodný štandard. Všetky produkty a súvisiace informácie v EASTIN databáze sú klasifikované podľa tohto štandardu. ISO 9999 je trojúrovňový klasifikačný systém, ktorý klastruje produkty podporných technológií do "TRIED" (napr. mobilita, komunikácia, rekreácia, atď), potom "PODTRIED" (napr. rámci triedy "mobilita": elektrické vozíky, úprava automobilov, atď.), prípadne "KATEGÓRIA" (napr. v rámci podtriedy "elektrické vozíky": elektricky poháňaný vozík s ručným riadením, elektricky poháňaný vozík s elektronickým riadením, atď.). Každá ISO položka má svoj číselný kód, napr. 12.23.06 znamená triedu 12 - mobilita, podtriedu 23 - elektricky poháňané vozíky, kategóriu 06 - konkrétny typ el. vozíka.