Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
09
POMÔCKY NA OSOBNÚ STAROSTLIVOSŤ A ÚČASŤ NA OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI

Výrobky určené na podporu každodennej starostlivosti o seba, vrátane samostatného umývania sa a utierania, starostlivosť o svoje telo a časti tela, na obliekanie a ochranu svojho tela. Patria sem napr. pomôcky na obliekanie a vyzliekanie, na ochranu tela, osobnú hygienu, tracheostomiu, stomickú a inkontinenčnú starostlivosť a sexuálnu aktivitu. Pomôcky na jedenie a pitie, pozri> 15 09

09.03
Odevy a obuv

Patria sem napr. odevy a topánky pre batoľatá a deti. Pomôcky na zabezpečenie celistvosti tkanív, pozri> 04 33. Pomôcky na výrobu a údržbu textílií pre domácnosť, pozri> 15 15. Pomôcky na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracoviskách, pozri> 28 24

09.06
Pomôcky na ochranu tela nosené na tele

Zariadenie na zabránenie poranenia častí tela. Pomôcky určené na zabezpečenie celistvosti tkanív, pozri> 04 33. Osobné ochranné prostriedky na pracoviskách, pozri> 282403

09.07
Pomôcky na stabilizáciu tela

Patria sem napr. bezpečnostné pásy, pásy, postroje. Bezpečnostné pásy a postroje pre motorové vozidlá, pozri> 121209. Príslušenstvo k sedaciemu nábytku, pozri> 18 10

09.09
Pomôcky na obliekanie a vyzliekanie

Pomôcky, ktoré pomáhajú pri obliekaní alebo vyzliekaní odevov a obuvi. Gombíky a spojovacie prvky, pozri> 090348. Značkovací materiál a nástroje, pozri> 222727

09.12
Pomôcky na toalety

Pomôcky na vkladanie čapíkov, pozri> 041930. Pomôcky na zabezpečenie celistvosti tkanív, pozri> 04 33. Urinálne žľaby, pozri> 092412. Urinály a fľaše na moč nenosené na tele, pozri> 092709. Bidety, pozri> 093318. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri> 12 36. Oporné zábradlia a tyčové madlá, pozri> 18 18

09.15
Pomôcky na ošetrovanie tracheostómie

Zariadenia používané v súvislosti s dýchaním cez umelý otvor v priedušnici po v tracheotómii alebo po odstránení hrtana (laryngektómia). Pomôcky na podporu dýchania, pozri> 04 03. Výrobky na ochranu a čistenie pokožky, pozri> 09 21. Šnorchle, pozri> 093342. Pomôcky pre vytváranie hlasu, pozri> 22 09

09.18
Pomôcky na ošetrovanie stomie

Zariadenia na zber telesných odpadov cez umelý otvor v črevách alebo v močovom trakte (stomia) alebo prostredníctvom fistuly. Výrobky na ochranu a čistenie pokožky, pozri> 09 21. Pomôcky na zber moču a stolice, pozri> 09 27

09.21
Výrobky na ochranu a čistenie pokožky

Výrobky používané na ochranu pokožky pred poškodením z rôznych zdrojov, vrátane použitia protéz a ortéz a používania lepidiel na ošetrovanie stómie. Výrobky na ošetrovanie rán, pozri> 04 49. Prípravky na pokrytie pokožky (kozmetické), pozri> 06 30 39. Pomôcky na ochranu tela nosené na tele, pozri> 09 06. Pomôcky na umývanie, kúpanie a sprchovanie, pozri> 09 33 Zariadenia na uchopenie, napr pinzety, pozri> 241803. Osobné ochranné prostriedky na pracoviskách, pozri> 282403

09.24
Pomôcky na odvádzanie moču

Zariadenia na odvádzanie moču. Oblečenie na kúpanie, pozri> 090333. Tesniace materiály, pozri> 092115

09.27
Pomôcky na zber moču a stolice

Patria sem napr. spojovacie diely (hadice, spojky, ventily).

09.30
Pomôcky na absorbciu moču a stolice

Zariadenia používané na absorpciu uvolneného moču z močového mechúra a stolice z konečníka. Oblečenie na kúpanie, pozri> 090333. Posteľné prádlo, pozri> 181215

09.32
Pomôcky na menštruáciu

Pomôcky na zvládnutie menštruačného tečenia

09.33
Pomôcky na umývanie, kúpanie a sprchovanie

Pomôcky na toalety, pozri> 09 12. Pomôcky na zmenu polohy tela pozri> 12 31. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri> 12 36. Oporné zábradlia a tyčové madlá pozri> 18 18. Inštalatérske vybavenie a kohútiky, pozri > 182403. Adaptéry na uchopenie a prídavné zariadenia, pozri> 241806

09.36
Pomôcky na manikúru a pedikúru

Zariadenia na pomoc pri starostlivosti o ruky, nohy, prsty a nechty na rukách a nohách. Zariadenia na uchopenie, napr. pinzety, pozri> 241803

09.39
Pomôcky na starostlivosť o vlasy

Zariadenia na umývanie a úpravu vlasov

09.42
Pomôcky na starostlivosť o zuby

Pomôcky na vytláčanie obsahu túb, pozri> 240606

09.45
Pomôcky na starostlivosť o tvár

Zariadenia používané na pomoc pri aplikácii kozmetiky alebo výrobkov na starostlivosť o pokožku na tvár alebo na vykonávanie iných typov ošetrovania tváre. Výrobky na ochranu a čistenie pokožky, pozri> 09 21

09.54
Pomôcky na sexuálne aktivity

Zariadenia na nácvik a pomoc pri sexuálnych aktivitách. Sprchy a sprchové kúty, pozri> 093309. Opory chrbta, pozri> 181003. Vankúše a podložky na sedenie, pozri> 181006. Postele a príslušenstvo postelí, pozri> 18 12