Tactonom Reader

Tactonom Reader

  • Pomôcky na kódovanie a dekódovanie písaného jazyka (ISO 05.15.06)
  • Výrobca: Výrobca je neznámy; pozrite si originálne dokumenty od národných distribútorov
  • Dátum zaradenia: 16.9.2022
  • Posledná aktualizácia: 21.11.2022
  • Databáza: Hjælpemiddelbasen (DK)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: