Enhåndsbremse Troja Original rollator

Enhåndsbremse Troja Original rollator

  • Príslušenstvo umožňujúce človeku manévrovať s pomôckami na chôdzu (ISO 12.07.30)
  • Výrobca: Výrobca je neznámy; pozrite si originálne dokumenty od národných distribútorov
  • Dátum zaradenia: 21.10.2022
  • Posledná aktualizácia: 3.2.2023
  • Databáza: Hjælpemiddelbasen (DK)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: