ISO Poizvedba - Podporne tehnologije

Iskanje po ISO klasifikaciji izdelka (uporablja šifre, opredeljene s standardom ISO 9999:2016). (Za seznam rezultatov izberite številko pripomočka; za iskanje po klasifikaciji, izberite ISO ime)

ISO klasifikacija
Opis
N. of products
04
Medicinski pripomočki za merjenje, podporo, urjenje ali nadomeščanje funkcij telesa

Izdelki, ki spremljajo ali ocenjujejo zdravstveno stanje osebe in pripomočki, ki podpirajo ali zagotavljajo nadomestek za določeno telesno funkcijo. Vključeni so, npr. pripomočki, ki se uporabljajo pri "medicinskem zdravljenju". Izključeni so pomožni pripomočki, ki jih uporabljajo izključno zdravstveni delavci. Pripomočki za izobraževanje in usposabljanje na področju spretnosti, glej 05. Pripomočki, pritrjeni na telo, ki podpirajo funkcijo živčno-mišično-skeletnega sistema ali funkcije gibanja (ortoze) in nadomeščajo anatomske strukture (proteze), glej 06. Nagibne mize, glej 05 36 06. Podporni izdelki za vid, glej 22 03. Podporni izdelki za sluh, glej 22 06.

05
PRIPOMOČKI ZA IZOBRAŽEVANJE IN TRENING SPRETNOSTI

Pripomočki, ki z navodili izboljšajo telesne, duševne in socialne aktivnosti s ciljem izboljšanja participacije na vseh ustreznih področjih (kot nor. komunikacija, nega sebe, mobilnost, gospodinjska dela, delo, izobraževanje in rekreacija). Vključeni so npr. pripomočki, ki se uporabljajo pri izobraževanju/učenju. Vključeni so npr. materiali za ocenjevanje, testiranje in vrednotenje. Naprave, ki niso namenjene treningu pa se jih lahko uporablja za trening, morajo biti vključene v skupine, ki pokrivajo njihovo glavno funkcijo. Pripomočki za poklicno ocenjevanje in usposabljanje, glej 28 27.

06
PRIPOMOČKI, NAMEŠČENI NA TELESU ZA PODPORO ŽIVČNOMIŠIČNIM FUNKCIJAM ALI GIBANJU (ORTOZE) IN NADOMEŠČANJU ANATOMSKIH STRUKTUR (PROTEZE)

Ortoze so od zunaj nameščene naprave, ki prilagajajo strukturne in funkcionalne značilnosti živčno-mišičnega sistema; proteze so od zunaj nameščene naprave, ki nadomestijo v celoti ali deloma manjkajoč del telesa. Vključene so npr. ortoze, ki jih upravljamo s premiki telesa ali z zunanjim virom energije, proteze, estetske proteze in ortopedska obutev. Izključene so endoproteze (umetni kolki, umetna kolena), ki niso vključene v ta mednarodni standard.

09
PRIPOMOČKI ZA AKTIVNOST IN SODELOVANJE PRI OSEBNI NEGI

Izdelki, ki podpirajo vsakodnevno nego samega sebe, vključno z umivanjem in sušenjem sebe, za nego telesa in delov telesa, oblačenje in zaščito svojega telesa. Vključeni so npr. pripomočki za oblačenje in slačenje, za zaščito telesa, za osebno higieno, za traheostomijo, nego stome in nego inkontinence ter za spolne aktivnosti. Pripomočki za hranjenje in pitje glej 15 09.

12
PRIPOMOČKI ZA AKTIVNOSTI IN PARTICIPACIJO V ZVEZI Z OSEBNO MOBILNOSTJO IN PREVOZOM

Pripomočki za podporo ali nadomestilo sposobnosti osebe za gibanje v zaprtih prostorih in na prostem, za transfer iz enega kraja v drugega ali za uporabo osebnega ali javnega prevoza. Pripomočki, nameščeni na telesu za podporo živčnomišičnim funkcijam ali gibanju (ortoze) in nadomeščanju anatomskih struktur (proteze), glej 06. Pohištvo, oprema in prilagoditve bivalnih in drugih prostorov (znotraj in zunaj), glej 18. Pomožni izdelki za nadzor, prenašanje, premikanje in ravnanje s predmeti in napravami glej 24. Pomožni izdelki za prevoz predmetov na delovna mesta, glej 28 06.

15
PRIPOMOČKI ZA GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI IN PARTICIPACIJO DOMA

Izdelki, namenjeni podpori ali nadomeščanju človekove sposobnosti za izvajanje domačih in dnevnih aktivnosti in nalog, vključno s pridobivanjem bivalnih prostorov, hrane, oblačil in drugih potrebščin, čiščenjem in popravilom v gospodinjstvu, nego osebnih in drugih gospodinjskih predmetov in pomoč drugim. Vključujejo npr. pripomočke za hranjenje in pitje.

18
POHIŠTVO, OPREMA, PRIPOMOČKI IN PRILAGODITVE BIVALNIH IN DRUGIH PROSTOROV (znotraj in zunaj)

Pohištvo in drugi izdelki, ki jih je mogoče vgraditi, vključiti v ali kako drugače dodati v zgrajeno okolje za lažje gibanje in pozicioniranje, vključno z vstopom in izstopom, znotraj območij, zgrajenih za javno in zasebno uporabo. Vključujejo npr. izdelke za sedenje, stojo in ležanje. Komplet koles/koleščkov, glej 24 36 06. Pripomočki za izboljšanje okolja, glej 27 03. Pohištvo in elementi pohištva na delovnem mestu, glej 28 03.

22
PRIPOMOČKI ZA KOMUNIKACIJO IN INFORMACIJE

Izdelki, namenjeni podpori ali nadomeščanju zmožnosti osebe za sprejme, pošlje, ustvari in predela informacije v različnih oblikah, vključno s komunikacijo v jeziku, z znaki in simboli, sprejemom in ustvarjanjem sporočil, vodenjem pogovorov in uporabo komunikacijskih naprav in tehnik. Vključene so npr. naprave za gledanje, poslušanje, branje, pisanje, telefoniranje, signalizacijo in alarmiranje ter informacijsko tehnologijo. Pripomočki za pisarniško administracijo, shranjevanje informacij in upravljanje pri delu, glej 28 21.

24
PRIPOMOČKI ZA NADZOR, PRENAŠANJE, PREMIKANJE IN ROKOVANJE S PREDMETI IN NAPRAVAMI

Pripomočki, namenjeni lajšanju izvajanja naloge, za katero je potrebno gibanje ali rokobanje s predmetom. Pripomočki za prenos predmetov na delovnih mestih, glej 28 06. Pripomočki za dvigovanje in premeščanje predmetov na delovnih mestih, glej 28 09.

27
PRIPOMOČKI ZA NADZOR, PRILAGAJANJE ALI MERJENJE ELEMENTOV V FIZIČNEM OKOLJU

Izdelki, namenjeni nadzoru ali spreminjanju določenih elementov fizičnega okolja ali merjenju pogojev in komponent naravnega ali fizičnega okolja. Pohištvo (npr. stoli, postelje ali mize) ali izdelki, povezani z gradnjo (npr. svetila, vodovodne napeljave, odpirala za vrata, omare), glej 18. Pripomočki za delovne aktivnosti in vključevanje v zaposlitvi, glej 28.

28
PRIPOMOČKI ZA DELOVNE AKTIVNOSTI IN VKLJUČEVANJE V ZAPOSLITVI

Izdelki, ki pomagajo osebi pri vključevanju v vse vidike dela, trgovine, dejavnosti ali poklica, vključno s poklicnim usposabljanjem. Vključujejo npr. stroje, naprave, vozila, orodja, računalniško programsko opremo, proizvodno in pisarniško opremo, pohištvo in prostore ter materiale za poklicno ocenjevanje in poklicno usposabljanje. Izključeni so izdelki, ki se večinoma uporabljajo zunaj delovnega okolja. Pripomočki za izobraževanje in trening spretnosti, glej 05. Pripomočki za aktivnosti in participacijo v zvezi z osebno mobilnostjo in prevozom, glej 12. Pohištvo, oprema, pripomočki in prilagoditve bivalnih in drugih prostorov (znotraj in zunaj), glej 18. Pripomočki za komunikacijo in informacije, glej 22.

30
PRIPOMOČKI ZA REKREACIJO IN PROSTI ČAS

Naprave, namenjene boljšemu vključevanju človeka pri kakršnih koli igrah, hobijih, športih ali drugih oblikah dejavnosti za rekreacijo in prosti čas. Naprave za trening gibanja, moči in ravnotežja, vključno z opremo za vaje in fitnes, glej 04 48.