Vad är EASTIN?

EASTIN är ett europeiskt nätverk för information om tekniska hjälpmedel för personer med funktionshinder. Det är den mest kompletta informationstjänsten på webben inom detta område, som kommit till tack vare samarbetet mellan de olika institutioner som ingår i EASTIN-organisationen och den europeiska kommissionen, som från början bidrog till finansieringen av projektet.

Nätverkets centrum är webbplatsen EASTIN www.eastin.info. Den erbjuder ett komplett utbud av konsultationsverktyg inom området för hjälpmedelsteknik på alla officiella språk inom den europeiska unionen och på användarvänligt och lätt tillgängligt sätt. På denna webbplats kan man lätt få komplett och uppdaterad information om över 50.000 hjälpmedel som är tillgängliga på den europeiska marknaden, 5000 tillverkare och distributörer, faktablad och idéer eller tips om hur man kan lösa vardagliga problem som hör samman med funktionshinder.

Vem stöder EASTIN?

Nätverket EASTIN grundar sig på den samlade erfarenheten och kompetensen från institutioner i olika europeiska länder som sedan årtionden är verksamma inom området för hjälpmedelsteknik. Alla dessa institutioner har ett nationellt informationssystem vars data ställs till förfogande för EASTIN-nätverket. Tack vare ett intensivt arbete under två år har de grundande medlemmarna lyckats att harmonisera innehållet i databaserna enligt gemensamma krav och integrerat dem i ett enda internationellt nätverk.

Nätverket EASTIN har sitt ursprung i projektet EASTIN (2004-2006), gemensamt finansierat av den europeiska kommissionen inom ramen för eTEN, ett program som är avsett att främja utvecklingen av transeuropeiska tjänster baserade på telekommunikationsnät.

Vem vänder sig EASTIN till?

EASTIN vänder sig till funktionshindrade personer och deras anhöriga; till socialarbetare och sjukvårdspersonal; till personer som arbetar inom tillverkningen och försäljningen av hjälpmedel; till tjänstemän i offentliga nämnder och institutioner som är ansvariga för hjälp med proteser och leverans av hjälpmedel; och till alla dem som söker information som kan vara till hjälp för att klara sig själva i det vardagliga livet och för att få den information som behövs för den egna yrkesverksamheten.

Vad menas med ISO-koder

Vad menas med ISO-koder

Den mest spridda metoden att klassificera hjälpmedelstekniska produkter är den internationella standarden ISO 9999. Alla produkter och tillhörande information i ETNA:s databaser är klassificerade enligt denna standard.

ISO 9999 är ett klassificeringssystem som samlar hjälpmedelsprodukter i tre hierarkiska nivåer: huvudgrupper (t.ex. "hjälpmedel vid förflyttning", "hjälpmedel för kommunikation och information", "fritidshjälpmedel", etc.), grupper (t.ex. inom huvudgruppen "hjälpmedel vid förflyttning": "motordrivna rullstolar", "fordonsanpassningar och tillbehör till fordon", etc.) och undergrupper (t.ex. inom gruppen "motordrivna rullstolar": "eldrivna rullstolar med manuell styrning", "eldrivna rullstolar med motoriserad styrning", etc.). Varje post i ISO 9999-klassificeringen har en nummerkod: Så har t.ex. undergruppen "eldrivna rullstolar med motoriserad styrning" koden 12.23.06, där de två första siffrorna står för Huvudgrupp 12 "hjälpmedel vid förflyttning", de följande två siffrorna representerar Grupp 12.23 "motordrivna rullstolar", och de sista två siffrorna pekar ut denna särskilda undergrupp.

Om du inte är bekant med klassificeringssystemet i ISO 9999 är det en bra idé att ta en titt på detta. Det kommer att göra det lättare att hitta rätt i hjälpmedelsteknologins värld. Ett bra sätt kan vara att välja "Guidad sökning via ISO-klassificering" under "Hjälpmedel" på denna webbplats, och leta runt bland "huvudgrupper", "grupper" och "undergrupper" för att se vilka slags hjälpmedelsprodukter som omfattas av de varje klassificeringskod.

Det bör påpekas att ISO 9999-standarden genomgår fortlöpande översyn i enlighet med de regler som föreskrivs av den internationella standardiceringsorganisationen ISO för underhållet av varje internationell standard. EASTIN, och alla nationella databaser som tillhör EASTIN Association, använder den senaste utgåvan godkänd 2011 (ISO 9999:2016) Denna senaste utgåva omdefinierade begreppet "hjälpmedel" som följer: "en produkt (inkluderar anordningar, utrustning, instrument och programvara), speciellt framtagen eller allmänt tillgänglig, använd av eller för personer med funktionsnedsättning, för delaktighet; för att skydda, stödja, träna, mäta eller ersätta för kroppsfunktioner/strukturer och aktiviteter; eller för att förhindra funktionshinder, aktivitetsinskränkningar och inskränkt delaktighet."