Tietolähteesi eurooppalaiseen apuvälinemaailmaan

Euroopan tunnetuimmat ja parhaat apuvälinealan toimijat ovat koonneet voimansa ja luoneet EASTIN verkoston. Verkosto välittää maailmanlaajuisesti apuvälinetietoa toimintarajoitteisille henkilöille, heidän perheilleen, avustajilleen ja hoitajilleen.

Valtava määrä tietoa on kättesi ulottuvilla! Avaa ja katso, miten paljon tietoa on tarjolla. Eastin verkosto auttaa sinua löytämään itsenäisen elämän ratkaisuja tai poistamaan täysipainoisen elämän esteitä. Tästä pääset tutustumaan Euroopassa tarjolla oleviin apuvälineisiin.

Eastin verkkosivuja on helppo käyttää. Voit tutustua yhdellä kertaa useaan kansalliseen apuvälinetietokantaan, voit etsiä tarvitsemaasi tietoa ja tarvittaessa voit saada sen käännettyä omalle kielellesi. Voit analysoida, vertailla ja löytää itsellesi sopivimman ja tarpeitasi parhaiten vastaavan ratkaisun. Voit olla apuvälineen käyttäjä, omainen tai voit olla asiakkaitaan ohjaava terveydenhuollon ammattilainen tai vaikka apuvälinealan suunnittelija tai valmistaja. Tämä sivusto auttaa teitä kaikkia löytämään vastauksia kysymyksiinne - osittain jo omalla kielellänne.
Jos haluat etsiä tietoa Euroopassa saatavilla olevista apuvälineistä, valitse Apuvälineet. Tuotteita voi etsiä tuoteluokituksella, avainsanoilla, kaupallisella nimellä tai valmistajan nimellä. Voit myös rajoittaa hakusi koskemaan uusimpia tuotteita tai voit tehdä tarkempia hakuja yhdistämällä eri hakuominaisuuksia.
Jos sinulla on kysymys jollekin EASTIN partnerille, valitse "Lisätietopyyntö" -painike.
Jos haluat etsiä tietoa apuvälineitä valmistavista yrityksistä, valitse "Yritykset". Jos haluat etsiä apuvälineisiin liittyvää muuta tietoa, kuten tapauskuvauksia, ideoita ongelmien ratkaisuun tai asiakirjoja, valitse "Lisätietoa apuvälinealalta" -painike. Jos olet apuvälinevalmistaja ja haluat lisätä tuotteesi EASTIN tietokantoihin, käytä "Ilmoita uudesta apuvälineestä" painiketta.

Jos haluta tietää enemmän EASTIN yhdistyksestä, sen historiasta ja kehityksestä, valitse "Taustaa" painike.

EASTIN partnerit ovat Euroopan johtavia apuvälinetiedon tuottajia. "Keitä olemme" kohdassa kerrotaan näiden toiminnasta. Jos haluat tutustua johonkin näistä kansallisista apuvälinetietokannoista, klikkaa kyseistä tietokannan nimeä.

"Asiakirjoja" kohdassa on julkista tulostettavaksi tarkoitettua aineistoa EASTIN verkostosta.

Mitä ovat ISO koodit

Mitä ovat ISO koodit

Eniten käytössä oleva tapa luokitella apuvälineitä on kansainvälinen ISO 9999 standardi. Kaikki tuotteet ja niihin liittyvät tiedot EASTINissa on luokiteltu tämän standardin mukaisesti.

ISO 9999 on kolmitasoinen luokitus, joka ryhmittelee kaikki apuvälineet "PÄÄLUOKKIIN" (esim. liikkuminen, vapaa-aika jne.), näiden alapuolella oleviin "ALALUOKKIIN" (esim. pääluokassa "liikkuminen" sähköpyörätuolit, autoilun apuvälineet jne.) ja lopuksi "ALARYHMIIN" (esim. alaluokassa "sähköpyörätuolit" sähköpyörätuolit manuaalisella ohjauksella). Jokaisella ISO 9999 luokalla, alaluokalla tai alaryhmällä on numerokoodi: esim. "sähköpyörätuolit, sähköinen ohjaus" on koodi 12 23 06. Koodin kaksi ensimmäistä numeroa viittaavat pääluokkaan 12 "Liikkuminen", seuraavat kaksi numeroa 12 23 alaluokkaan "sähköpyörätuolit" ja viimeiset kaksi numeroa viittaavat tähän kyseiseen alaryhmään.

Jos ISO 9999 ei sinulle tuttu, kannattaa käyttää muutama hetki siihen tutustumiseen. Parhaiten tämän voi tehdä klikkaamalla kohtaa "Ohjattu haku ISO luokituksen koodeilla" ja selaamalla luokitusta.

ISO 9999 on jatkuvan päivityksen kohde. Päivitys tehdään kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) sääntöjen mukaan. Nyt EASTINissa on ISO 9999:2011 versio. Siinä apuvälineen käsite on määritelty seuraavasti: "apuväline on mikä tahansa tuote (mukaan lukien välineet, laitteet, instrumentit ja ohjelmat) joka on erityisvalmisteinen tai yleisesti saatavilla oleva, jota käyttävät vammaiset henkilöt tai jota käytetään heidän puolestaan
- parantamaan heidän osallistumistaan ja suoriutumistaan,
- estämään kehon toiminnan tai rakenteiden heikentymistä tai
- tukemaan, harjaannuttamaan, mittaamaan tai korvaamaan kehon toimintaa/rakenteita, jotta estetään vaurioiden syntymistä, suoriutumisen tai osallistumisen rajoitteita.