Tilgjengelige EASTIN-dokumenter

Dokumentene som er oppført nedenfor, er tilgjengelige for gratis nedlasting. Skulle du bruke slike dokumenter til offentlige presentasjoner, husk alltid å henvise til EASTIN.

'Klikk på tittelen på dokumentet du vil åpne eller laste ned. Prefikset angir språket i dokumentet (for eksempel, prefikset "en_" indikerer at dokumentet er på engelsk).