Connecting an iPad to a Wheelchair

Connecting an iPad to a Wheelchair

  • Forfattere: Rahman S.
  • Engelsk tittel: Connecting an iPad to a Wheelchair
  • Originaltittel: Connecting an iPad to a Wheelchair
  • Publiserings år: 2011
  • Registreringsdato: 22.10.2013
  • Sist oppdatert: 26.08.2020
  • Database: EASTIN Admin (IT)

Lenke til flere detaljer:

Se om det er andre relaterte hjelpemidler eller ressurser tilgjengelig:

Hjelpemidler

Virksomheter

Supplerende informasjon