Indivo løfteenhed til fritstående borde (elektrisk)

Indivo løfteenhed til fritstående borde (elektrisk)

  • Height-adjustable plinths and brackets (ISO 18.15.06)
  • Produsent: Ukjent produsent. Se originaldokumentet for nasjonale leverandører
  • Registreringsdato: 03.09.2010
  • Siste oppdatering: 29.03.2021
  • Database: Hjælpemiddelbasen (DK)

Lenker til ytterligere produktdetaljer

Se om andre relaterte produkter er tilgjengelige:

Virksomheter

Supplerende informasjon