Kaj je to EASTIN ?

Globalna informacijska mreža o podpornih tehnologijah in pripomočkih za invalide. Najpopolnejša informacijska storitev na spletu za sektor, ki se je uresničila zaradi požrtvovalnosti ustanov, ki sestavljajo združenje EASTIN in zaradi Evropskega Sveta, ki je na začetku prispeval sredstva za projekt.

Obilje informacij, ki jih potrebujete - na dosegu vaših prstov. Poglejte in odkrijte, kar vas zanima. Mreža EASTIN - ime prikliče projekt Evropske unije, ki je podprla ta globalni informacijski sistem - vam bo pomagala najti rešitve za samostojno življenje ali da odstranite ovire na poti v polno življenje. To je začetna točka za najbolj impresivno spletno pot za podpornimi tehnologijami...

Kaj so ISO kode?

Najbolj razširjena metoda za razvrščanje podpornih tehnologij je mednarodni standard ISO 9999. Vsi izdelki in z njimi povezane informacije v bazah EASTIN so razvrščeni v skladu s tem standardom. ISO 9999 je sistem za klasifikacijo na treh ravneh, ki združuje izdelke po "RAZREDIH" (npr. mobilnost, komunikacija, rekreacija itd.), nato pa po "PODRAZREDIH"...