Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
04
Hjælpemidler til at måle, støtte, træne eller erstatte kropsfunktioner

Hjælpemidler som monitorerer eller vurderer en persons medicinske tilstand, og hjælpemidler som støtter eller erstatter en specifik kropsfunktion. Herunder hører fx hjælpemidler som anvendes i medicinsk behandling. Inkluderer ikke hjælpemidler, som udelukkende bruges af sundhedspersonale. Hjælpemidler til undervisning og træning i færdigheder, se 05. Kropsbårne hjælpemidler til neuromusculoskeletal støtte eller til at støtte bevægelser knyttet til funktioner (ortoser) og til at erstatte anatomiske strukturer (proteser), se 06. Vippelejer, se 05 36 06. Synshjælpemidler, se 22 03. Hørehjælpemidler, se 22 06.

04.03
Hjælpemidler til respiration

Hjælpemidler til at fremme vejrtrækningen hos en person. Vibratorer, se 04 27 12. Hjælpemidler til tilpasning/forbedring af nærmiljøet, se 27 03.

04.03.03
Indåndingsluftbehandlere

Hjælpemidler som opvarmer, køler eller renser luften, inden den indåndes.

04.03.06
Inhalatorer

Hjælpemidler som assisterer en person med at indånde og/eller dosere medicin i form af damp, gas, spray eller fint pulver. Herunder hører bl.a. stråledispensere, automatiske inhaleringsdispensere, trykrespiratorer, ultralydsforstøvere, filtre og forstøvere med doseringsspray.

04.03.12
Respiratorer

Hjælpemidler til at give kunstigt åndedræt gennem næsen, munden eller et hul ind til luftrøret (tracheostomi) til en person, som har besvær med vejrtrækningen. Herunder hører fx respiratorer, der filtrerer eller renser luften, samt CPAP (konstant overtryk i luftvejene) og BIPAP (to forskellige tryk, det højeste under indåndingen).

04.03.18
Iltapparater

Hjælpemidler til at give koncentreret ilt (oxygen), som indåndes gennem næsen og munden. Herunder hører udstyr - iltkoncentratorer - som koncentrerer ilten fra den omgivende luft.

04.03.21
Slimsugere

Udstyr til at suge sekret og slim fra lungerne.

04.03.24
Lejer og puder til respiration

Hjælpemidler til at placere en person i en stilling som letter vejrtrækningen og/eller udskilning af sekret fra lungerne.

04.03.27
Respirationsmuskeltrænere

Hjælpemidler til træning af åndedrætsmusklerne enten ved at påføre modstand, når en person trækker vejret, eller ved direkte tryk på brystkassen. Herunder hører masker, som yder modstand ved ind- og udånding.

04.03.30
Respirationsmålere

Instrumenter til at måle mængden af ind- og udåndingsluft. Herunder hører spirometre.

04.03.33
Uvula-støtter

Hjælpemidler, som støtter uvula med henblik på at fremme fri vejrtrækning. Herunder hører hjælpemidler, som fremmer kontinuerlig vejrtrækning og hindrer snorken.