Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
04
Hjælpemidler til at måle, støtte, træne eller erstatte kropsfunktioner

Hjælpemidler som monitorerer eller vurderer en persons medicinske tilstand, og hjælpemidler som støtter eller erstatter en specifik kropsfunktion. Herunder hører fx hjælpemidler som anvendes i medicinsk behandling. Inkluderer ikke hjælpemidler, som udelukkende bruges af sundhedspersonale. Hjælpemidler til undervisning og træning i færdigheder, se 05. Kropsbårne hjælpemidler til neuromusculoskeletal støtte eller til at støtte bevægelser knyttet til funktioner (ortoser) og til at erstatte anatomiske strukturer (proteser), se 06. Vippelejer, se 05 36 06. Synshjælpemidler, se 22 03. Hørehjælpemidler, se 22 06.

04.19
Hjælpemidler til at dosere og indgive medicin

Hjælpemidler til at kontrollere hastigheden og mængden under dosering af medicin. Herunder hører hjælpemidler til at injicere flydende medicin direkte ind i kroppen gennem huden. Emballageåbnere, se 24 06 03.

04.19.04
Hjælpemidler til at udmåle, dosere eller tilpasse medicin for at sikre hensigtsmæssig brug

Hjælpemidler til udmåle den rette dosis af medicin til indtagelse oralt eller injiceret, at dosere den rette mængde medicin, at ændre en tablet, kapsel eller pille for at opnå en lavere dosis af det aktive stof eller at ændre formen på medicinen for at lette hensigtsmæssig uddeling eller indtagelse. Herunder hører fx pilleknusere og pilledelere samt hjælpemidler til at udmåle volumen af flydende medicin. Hjælpemidler til alarmering, indikering, varsling og signalering, se 22 27.

04.19.06
Injektionspistoler

Hjælpemidler med udløser til injektion af flydende medicin direkte ind i kroppen.

04.19.09
Injektionssprøjter til engangsbrug

Hjælpemidler med stempel til at injicere flydende medicin direkte ind i kroppen gennem en nål stukket igennem huden. Sprøjterne er beregnet til engangsbrug.

04.19.12
Injektionssprøjter til flergangsbrug

Hjælpemidler med stempel til at injicere flydende medicin direkte ind i kroppen gennem en nål stukket igennem huden. Sprøjterne kan steriliseres og genbruges.

04.19.15
Injektionskanyler til engangsbrug

Kanyler til engangsbrug.

04.19.18
Injektionskanyler til flergangsbrug eller til permanent brug

Kanyler som kan steriliseres og genbruges, og kanyler som kan blive i kroppen i længere tid.

04.19.24
Infusionspumper

Apparater fastgjort til kroppen til automatisk dosering af medicin (inklusiv næringsmidler) direkte ind i en blodåre. Herunder hører insulinpumper, fødepumper, tilbehør til parenteral (intravenøs) indgivning af føde. Systemer til sondemadning, se 15 09 30.

04.19.27
Ikke-elektriske infusionssystemer

Intravenøse dropsystemer til at dosere og indgive medicin.

04.19.33
Tilbehør til hjælpemidler til at dosere og indgive medicin

Herunder hører fx produkter til at placere og fiksere kanyler.