Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.18
Hjælpemidler, som overfører lyd og billeder

Hjælpemidler, som overfører information i auditivt eller visuelt format, og produkter som kombinerer ovennævnte. Herunder hører diktafoner, notatapparater, DAISY-afspillere, radioer, IR-systemer, FM-systemer, digitale transmissionssystemer, teleslyngeudstyr, mikrofoner, headsets m.m. Visuelle computerdisplays og tilbehør, se 22 39 04.

22.18.03
Udstyr til optagelse og afspilning af lyd

Udstyr til at optage og afspille lyd, fx diktafoner, lydbogs- og musikafspillere.

22.18.06
Videooptagere og -afspillere

Udstyr til at gemme og afspille billeder og film på bånd eller elektroniske medier. Herunder hører fx kameraer og projektorer.

22.18.09
Radiomodtagere

Herunder hører radiomodtagere med audiotivt display.

22.18.12
Kommunikationsradioer

Radioer, der kan bruges til tovejs kommunikation mellem to eller flere enheder. Herunder hører fx CB radioer (walkie talkies), mobilradioer og marine radioer.

22.18.15
Fjernsynsapparater

Herunder hører fx digitale og HD TV-sæt.

22.18.18
CCTV-systemer

Lukkede systemer til overførsel af billeder fra et kamera til en optager eller en monitor for at vise, hvad der sker på et givent sted og tidspunkt. Billedforstørrende videosystemer, se 22 03 18. Overvågnings- og GPS-systemer, se 22 27 24.

22.18.21
Dekodere til tekst-tv

Udstyr, som oversætter tekst-tv (videotekst) til syntetisk tale og oversætter taleoutput fra video til billedtekst (undertekst). Herunder hører ikke talegenkendelsessystemer.

22.18.24
FM-systemer

Systemer til at modtage og overføre højfrekvente bølger. Herunder hører systemer, sendere og modtagere til lokal envejskommunikation. Hørehjælpemidler, se 22 06.

22.18.27
IR-systemer til lydoverførsel

Systemer til at modtage og overføre information i form af lyd ved hjælp af infrarødt lys. Herunder hører systemer, sendere og modtagere til lokal envejskommunikation, fx fjerntransmission af en persons stemme og stemmetransmissionssystemer til auditorier. Hørehjælpemidler, se 22 06. Hjælpemidler til fjernkontrol af omgivelserne, se 24 13.

22.18.30
Teleslyngeudstyr

Udstyr til at modtage eller sende informationer ved hjælp af elektromagnetiske bølger i et teleslyngesystem. Herunder hører lavfrekvente og bærefrekvente teleslyngesystemer og teleslyngemodtagere. Hørehjælpemidler, se 22 06.

22.18.33
Mikrofoner

Herunder hører hovedbårne mikrofoner.

22.18.38
Hovedtelefoner, øretelefoner og headsets

Hovedbårne højttalere, som er placeret tæt ved øret eller inde i øret.