Juhendav otsing - Abi- ja hõlbustusvahendid

Saate otsida toote ISO-koodi järgi (ISO standardis 9999:2016 määratletud koodid). Tulemuste loendi kuvamiseks kõlpsake tootenumbril. Koodi kuvamiseks valige koodikirjeldus.

ISO-kood
Kirjeldus
Toodete arv
12
Personaalse liikumise ja transpordiga seotud abivahendid

Tooted eesmärgiga toetada või asendada isiku suutlikkust liikumisel sise- ja välisruumis, liikuda ühest kohast teise või kasutada isiklikku või ühistransporti. Ortoosid ja proteesid, vt 06. Mööbel jt abivahendid toetamaks tegevusi inimtekkelistes sise- ja väliskeskkondades, vt 18. Abivahendid esemete ja seadmete juhtimiseks, kandmiseks, liigutamiseks ja käsitsemiseks, vt 24. Töökohal esemete transportimise abivahendid, vt 28 06

12.03
Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid

Üksikult või paaris kasutatavad käimisabivahendid, ühe käega käsitsetavad. Käimisabivahendite tarvikud, vt 12 07

12.06
Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks

Mõlema käega või ülakehaga käsitsetavad käimist toetavad abivahendid. Käimisabivahendite tarvikud, vt 12 07. Vankerkärud, vt 24 36 12

12.07
Käimisabivahendite tarvikud

Kindla otstarbega käimisabivahenditega kasutamiseks mõeldud vahendid

12.10
Autod, väikebussid ja veoautod

Isiklikuks kasutuseks mõeldud autod, väikebussid ja veoautod ning ühistranspordiks kasutatavad väikebussid, mis on toodetud erivajadusega juhi või reisijate jaoks; Kärud ja veoautod töökohas, vt 28 06 04; Matkamise abivahendid, vt 30 27

12.11
Ühistranspordi sõidukid

Inimrühmade riigi- või eraettevõtete poolt transportimiseks mõeldud sõidukid; Siia kuuluvad nt bussid, rongid, lennukid ja trammid.; Töökohal esemete transportimise abivahendid, vt 28 06

12.12
Sõidukite tarvikud ja sõidukite kohandused

Tooted, mis lisatakse sõidukitele, või sõidukite kohandused, mis võimaldavad erivajadusega inimesel sõidukit juhtida või neil turvaliselt sõidukisse siseneda, sealt väljuda või selles sõita; Haagised, vt 24 36 18. Matkamise abivahendid, vt 30 27

12.16
Mopeedid ja mootorrattad

Mootorsõidukid, millel seistakse, vt 12 17 06

12.17
Alternatiivsed mootorsõidukid

Siia kuuluvad nt liikumisvahendid, millel seistakse, mootorsaanid, tõukekelgud, ATV-d, kardid.; Vähendatud sõidukiirusega autod, vt 12 10 06; Alternatiivsed inimjõul käitatavad sõidukid, vt 12 27

12.18
Jalgrattad

Siia kuuluvad nt abimootoriga jalgrattad

12.22
Käsiratastoolid

Kasutaja või abistaja juhitavad ratastega toolid piiratud liikumisvõimega inimeste liikuvuse parandamiseks ja keha toetamiseks. Siia kuuluvad nt püsti tõstvad mehhaanilised ratastoolid (istuvast asendist püstiasendisse tõstvad ja seda asendit hoida aitavad ratastoolid), lumes liikuvad ratastoolid, rannal kasutatavad ratastoolid ja ratastoolid basseini jaoks. Ratastega ja ratasteta dušitoolid, vt 09 33 07. Rulaatorid, vt 12 06 06. Käimistoolid, vt 12 06 09. Transporditoolid, vt 12 27 04

12.23
Elektrilised ratastoolid

Elektrilise käituriga ratastoolid piiratud liikumisvõimega inimeste liikuvuse parandamiseks ja keha toetamiseks. Siia kuuluvad nt elektrilised püsti tõstvad ratastoolid (istuvast asendist püstiasendisse tõstvad ja selles hoidvad ratastoolid), kaldtoega elektrilised ratastoolid, kõrgendavad või kallutavad ratastoolid, lumes liikumise ratastoolid või rannas kasutamise ratastoolid.

12.24
Ratastoolide tarvikud

Ratastoolide kasutamisega seotud vahendid. Uriini ja rooja absorbeerivad ühekordsed kehal mitte kantavad abivahendid, vt 09 30 42. Uriini ja rooja absorbeerivad pestavad kehal mitte kantavad abivahendid, vt 09 30 45. Abivahendid ratastoolis istuva inimese sõidukisse tõstmiseks või sealt välja tõstmiseks, vt 12 12 18. Abivahendid tühja ratastooli sõiduki peale või sõidukisse tõstmiseks, vt 12 12 21. Ratastooli sõidukites kinnitamise abivahendid, vt 12 12 24. Trepi kasutamise abivahendid, vt 12 17 03; Istumismööbli tarvikud, vt 18 10.

12.27
Alternatiivsed inimjõul töötavad sõidukid

Alternatiivsed mootorsõidukid, vt 12 17. Jalgrattad, vt 12 18. Manuaalsed ratastoolid, vt 12 22. Elektriratastoolid, vt 12 23

12.31
Siirdumis- ja teisaldamisabivahendid

Abivahendid asendi muutmiseks seoses uue tegevusega; Tõstesüsteemid mitte ratastoolis olevate inimeste sõidukisse tõstmiseks või sealt väljatõstmiseks, vt 12 12 15. Abivahendid ratastoolis istuva inimese sõidukisse tõstmiseks või sealt välja tõstmiseks, vt 12 12 18. Tõstmisabivahendid, vt 12 36. Tugikäsipuud ja haaramislatid, vt 18 18. Abivahendid vertikaalse ligipääsu tagamiseks, vt 18 30

12.36
Tõstmisabivahendid

Seadmed inimese tõstmiseks ja asendi muutmiseks nii, et inimesel oleks võimalik soovitud tegevusi sooritada; Tõstesüsteemid mitte ratastoolis olevate inimeste sõidukisse tõstmiseks või sealt väljatõstmiseks, vt 12 12 15; Abivahendid ratastoolis istuva inimese sõidukisse tõstmiseks või sealt välja tõstmiseks, vt 12 12 18; Abivahendid vertikaalse ligipääsu tagamiseks, vt 18 30; Töökohas esemete tõstmise ja teisaldamise abivahendid, vt 28 09

12.39
Orienteerumisvahendid

Liikumis-, orienteerumis- ja ümbritseva keskkonna tuvastamise abivahendid. Kombitavad põrandamaterjalid, vt 18 33 15