Irányított keresés - Segédeszközök

ISO kód alapján történő kereséshez kattintson az ISO kódra. Amennyiben valamelyik alosztály leírására kíváncsi, kattintson az adott kód megnevezésére.

ISO kód
Leírás
Segédeszközök darabszáma
04
Segédeszközök testi funkciók mérésére, támogatására, képzésére vagy helyettesítésére

Olyan eszközök, amelyek felmérik vagy monitorozzák a személyek egészségi állapotát és támogatják, biztosítják vagy helyettesítik egyes testi funkciókat. Ide tartoznak például a „gyógykezelésben” alkalmazott segédeszközök. Nem tartoznak közéjük a kizárólag egészségügyi szakemberek által használt eszközök. A tanuláshoz és képzéshez használt segédeszközökért lásd > 05; A testhez kapcsolódó neuromuscularis és vázszerkezet támogató vagy mozgást segítő eszközökért (ortézisek) illetve testrészeket kiegészítő eszközökért (protézisek) lásd > 06; Billenőasztalokért lásd > 05 36 06; Látást támogató segédeszközökért lásd >22 03; Hallást támogató segédeszközökért lásd >22 06

05
SEGÉDESZKÖZÖK OKTATÁSHOZ ÉS KÉSZSÉGEK GYAKORLÁSÁHOZ

Eszközök, amelyek útmutatást kívánnak nyújtani az egyén fizikai, mentális és társas tevékenységeinek végrehajtásához és képességei fejlesztéséhez, aminek célja az egyén részvétele a társas élet olyan területein, mint a kommunikáció, az önellátás, a mobilitás, a háztartás ellátása, a munka, a tanulás és a kikapcsolódás. Ide tartoznak például az oktatásban és tanulásban használatos segédeszközök. Ide tartoznak például a felmérő, teszt-, és értékelő eszközök. Azok az eszközök, amelyek elsődleges funkciója nem a képzés, de használhatók képzési célokra, az elsődleges céljuk szerint sorolandók ISO csoportba. Segédeszközök (szak)képesség felméréshez és szakképzéshez, lásd >28 27

06
Testen viselt, neuromuscularis vagy mozgással összefüggő funkciókat támogató eszközök (ortézisek) és testrészeket pótló eszközök (protézisek)

Az ortézisek olyan, külsőleg alkalmazott eszközök, amelyek módosítják a neuromuscularis és vázszerkezet strukturális és funkcionális jellemzőit; a protézisek olyan külsőleg alkalmazott eszközök, amelyek részben vagy egészben helyettesítenek egy hiányzó vagy hiányos testrészt. Ide tartoznak például a testi erővel vagy külső energiaforrásból működtetett külső ortézisek, protézisek, ortopéd lábbelik. Nem tartoznak ide az endoprotézisek, mivel azok nem részei e nemzetközi szabványnak.

09
AZ ÖNELLÁTÁS ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SEGÉDESZKÖZEI

Eszközök, amelyek a mindennapos önellátás tevékenységeit támogatják, ide értve a mosakodást és szárítkózást, testápolást, öltözködést és a test védelmét. Ide tartoznak például az öltözési és vetkőzési, a test védelmét, a személyi higiénét szolgáló segédeszközök, a tracheostoma, sztóma és inkontinencia gondozására szolgáló segédeszközök, a szexuális tevékenységek segédeszközei. Segédeszközök evéshez és iváshoz, lásd > 15 09

12
SZEMÉLYES MOZGÁSSAL ÉS UTAZÁS KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK ÉS RÉSZVÉTEL SEGÉDESZKÖZEI

Eszközök, amelyek támogatják vagy helyettesítik a személy képességeit bel- és kültéri mozgás közben, egyik helyről a másikra szállítás közben vagy egyéni és közösségi közlekedés közben. Testen viselt, neuromuscularis vagy mozgással összefüggő funkciókat támogató eszközök (ortézisek) és testrészeket pótló eszközök (protézisek), lásd >06; Bútorzat, berendezési tárgyak és egyéb segédeszközök bel- és kültéri épített környezetben végzett tevékenységek támogatásához, lásd >18; Hordozó és szállító segédeszközök, lásd > 24 36; Segédeszközök tárgyak szállításához, munkahelyi használatra, lásd > 28 06

15
SEGÉDESZKÖZÖK HÁZTARTÁSBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKHEZ ÉS A CSALÁDI ÉLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

Eszközök, amelyek támogatják vagy helyettesítik egy személy egyes képességeit háztartási és mindennapos tevékenységek elvégzésében, ide értve a lakóhely, ételek, ruhák és egyéb szükségletek kezelését, takarítást és ház körüli javításokat, a személyes és háztartás ellátást, illetve mások segítését. Ide tartoznak például az evésre és ivásra szolgáló segédeszközök.

18
BÚTORZAT, BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÉS EGYÉB SEGÉDESZKÖZÖK BEL- ÉS KÜLTÉRI ÉPÍTETT KÖRNYEZETBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁHOZ

Bútorok és egyéb termékek, amelyek az épített környezetben elhelyezve, beépítve, vagy egyéb módon integrálva segítik a mozgást és az elhelyezkedést, köztük a bejutást és a távozást köz- és magánterületeken. 'Ide tartoznak például az ülést, állást, fekvést segítő eszközök. Görgőkészletek, lásd > 24 36 06; Segédeszközök a körülvevő környezet adaptálásához, lásd > 27 03; Munkahelyi bútorok és bútor elemek, lásd >28 03

22
SEGÉDESZKÖZÖK KOMMUNIKÁCIÓHOZ ÉS INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁSHOZ

Eszközök, amelyek a személy képességeit támogatják vagy helyettesítik különböző formátumú információ befogadásához, küldéséhez és feldolgozásához, ide értve a nyelvi eszközökkel, jelekkel, szimbólumokkal való kommunikációt, üzenetek fogadását és küldését, beszélgetések lefolytatását és kommunikációs eszközök és technikák használatát. Ide tartoznak például a látást, a hallást, az olvasást, az írást, a telefonálást, a jeladást és a riasztást segítő eszközök, valamint az információtechnológia eszközei. Segédeszközök irodai adminisztrációhoz, információtároláshoz és munkahelyi irányításhoz, lásd > 28 21

24
SEGÉDESZKÖZÖK TÁRGYAK ÉS ESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSÉHEZ, TARTÁSÁHOZ, MOZGATÁSÁHOZ ÉS KEZELÉSÉHEZ

Segédeszközök, amelyek a személy teljesítményét növelik olyan feladatok végrehajtásában, mint a tárgyak mozgatása és irányítása. Segédeszközök tárgyak szállításához, munkahelyi használatra, lásd > 28 06; Segédeszközök tárgyak emeléséhez és áthelyezéséhez, munkahelyi használatra, lásd >28 09

27
SEGÉDESZKÖZÖK A FIZIKAI KÖRNYEZET ELLENŐRZÉSÉHEZ, ADAPTÁLÁSÁHOZ VAGY KÖRNYEZETI ELEMEK MÉRÉSÉHEZ

A fizikai környezet bizonyos elemeinek kontrollálására vagy módosítására, vagy a természeti és épített környezet elemeinek és jellemzőinek mérésére szolgáló eszközök; Bútorzat, berendezési tárgyak és egyéb segédeszközök bel- és kültéri épített környezetben végzett tevékenységek támogatásához, lásd >18; Segédeszközök munkavégzéshez és munkahelyi részvételhez, lásd >28

28
SEGÉDESZKÖZÖK MUNKAVÉGZÉSHEZ ÉS FOGLALKOZTATÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

Eszközök, amelyek a személyt a munkavégzés, a mesterség, a foglalkozás vagy szakma minden aspektusában segítik, így a szakképzésben is. Ide tartoznak például a különböző gépek, berendezések, járművek, szerszámok, számítástechnikai hardverek és szoftverek, gyártó- és irodai berendezések, bútorok, valamint a szakképességi felmérést és a szakképzést szolgáló létesítmények és anyagok. Nem tartoznak ide a főképp munkahelyi környezeten kívül használt eszközök. Segédeszközök készségek gyakorlásához, lásd > 05; Személyes mozgással és utazással kapcsolatos tevékenységek és részvétel segédeszközei, lásd >12; Bútorzat, berendezési tárgyak és egyéb segédeszközök bel- és kültéri épített környezetben végzett tevékenységek támogatásához, lásd > 18; Segédeszközök kommunikációhoz és információ feldolgozáshoz, lásd >22

30
SEGÉDESZKÖZÖK KIKAPCSOLÓDÁSHOZ ÉS PIHENÉSHEZ

Eszközök, amelyek a személy bármely játékban, sportban, hobbi tevékenységben vagy egyéb kikapcsolódást és szórakozást jelentő tevékenységben való részvételét segítik. Mozgás,-erő- és egyensúlygyakorló eszközök, lásd >04 48