Valdoma paieška - Pagalbinių technologijų produktai

Leškoti pagal ISO produktų klasifikaciją (kodai, apibrėžti ISO 9999:2022 standarte). (Norėdami gauti rezultatų sąrašą, pasirinkite produktų skaičių; norėdami naršyti klasifikaciją, pasirinkite kodo aprašą)

ISO kodas
Aprašas
N. Produktų
27
PAGALBINIAI APLINKOS TOBULINIMO IR VERTINIMO PRODUKTAI

Priemonės ir įranga, padedanti tobulinti ir matuoti aplinką. Įdarbinimo ir profesinio mokymo pagalbiniai produktai, žr. 28

27.03
Pagalbiniai produktai aplinkai tobulinti

Priemonės, saugančios asmenį nuo kenksmingo aplinkos poveikio, šalinančios arba valdančios nepageidaujamus veiksnius

27.06
Matavimo instrumentai

Fizinių ypatybių matavimo prietaisai. Kūno termometrai, žr. 04 24 24. Asmeninės svarstyklės, žr 04 24 27. Svėrimo ir matavimo, gaminat valgį ir gėrimus, pagalbiniai produktai, žr. 15 03 03. Laikrodžiai ir laiko matavimo instrumentai, žr. 22 27 12. Darbo vietos matavimo instrumentai ir įranga, žr. 28 18 03