Valdoma paieška - Pagalbinių technologijų produktai

Ieškoti pagal ISO produktų klasifikaciją (kodai, apibrėžti ISO 9999:2016 standarte). (Norėdami gauti rezultatų sąrašą, pasirinkite produktų skaičių; norėdami naršyti klasifikaciją, pasirinkite kodo aprašą)

ISO kodas
Aprašas
N. Produktų
28
ĮDARBINIMO IR PROFESINIO MOKYMO PAGALBINIAI PRODUKTAI

Prietaisai, kurie iš esmės atitinka darbo vietos ir profesinio mokymo reikalavimus. Apima, pvz., aparatus, prietaisus, transporto priemones, įrankius, kompiuterių aparatūrą ir programinę įrangą, gamybos ir biuro įrangą, baldus ir priemones bei profesinio vertinimo ir mokymo medžiagas. Neįtraukti produktai, kurie daugiausia naudojami už darbo aplinkos ribų. Įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai, žr. 05. Pagalbiniai asmens judamumo produktai, žr. 12. Baldai ir pritaikymai namams ir kitoms patalpoms, žr. 18. Ryšio ir informacijos pagalbiniai produktai, žr. 22

28.03
Darbo vietos baldai ir baldų elementai

Stalai, žr. 18 03. Šviestuvai, žr. 18 06. Sėdėjimo baldai, žr. 18 09. Baldai su saugykla, žr. 18 36. Pagalbiniai produktai aplinkai tobulinti, žr. 27 03

28.06
Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams transportuoti

Priemonės kroviniams ir kitiems objektams transportuoti ir perkelti didesniais atstumais darbo vietoje. Automobiliai, vanai ir sunkvežimiai, žr. 12 10. Masinės transporto priemonės, žr. 12 11. Transporto priemonių priedai ir jų pritaikymas, žr. 12 12. Alternatyvios žmogaus varomos transporto priemonės, žr. 12 27

28.09
Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams kelti ir jų padėčiai keisti

Priemonės medžiagoms, kroviniams ar asmenims kelti ar jų vietai keisti darbo aplinkoje. Apima, pvz., skrysčius, stabilizatorius, manipuliatorius, kėlimo stalus, kėlimo ir padėties nustatymo robotus, pramoninius robotus, kranus. Keltuvai, skirti perkelti asmeniui, kuris nesėdi neįgaliųjų vežimėlyje, į transporto priemonę ir iš jos, žr. 12 12 15. Pagalbiniai produktai, skirti neįgaliųjų vežimėlyje sėdinčiam asmeniui perkelti į transporto priemonę ir iš jos, žr. 12 12 18. Pagalbiniai produktai tuščiam neįgaliųjų vežimėliui užkelti ant automobilio ar įkelti į jį, žr. 12 12 21. Pagalbiniai perkėlimo ir pasukimo produktai, žr. 12 31. Asmenų kėlimo pagalbiniai produktai, žr. 12 36. Pagalbiniai produktai, padedantys ar pakeičiantys rankos, plaštakos, piršo funkcijas ar šių funkcijų derinį, žr. 24 18. Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams transportuoti, žr. 28 06.

28.12
Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams fiksuoti, pasiekti ir paimti

Priemonės, skirtos darbo rangai fiksuoti, paimti, laikyti, nešti ir jos padėčiai nustatyti, kad būtų patogu naudoti. Pagalbiniai produktai, padedantys ar pakeičiantys rankos, plaštakos, piršo funkcijas ar šių funkcijų derinį, žr. 24 18. Pagalbiniai fiksavimo produktai, žr. 24 27

28.15
Darbo vietoje naudojami mechanizmai ir įrankiai

Įrankiai, sunkioji įranga ir kiti mechanizmai, pritaikyti ar sukurti taip, kad juos darbo vietoje galėtų naudoti asmuo

28.18
Testavimo ir stebėjimo darbo vietoje prietaisai

Gamybos ar darbo proceso kiekybinės ir kokybinės analizės priemonės ir programinė įranga. Apima, pvz., lazerius, jutiklinius aparatus, stetoskopus su klausos stiprinimu. Fizinio, fiziologinio ir biocheminio testavimo įranga ir priemonės, žr. 04 24. Pažinimo testavimo ir įvertinimo priemonės, žr. 04 25. Matavimo instrumentai, žr. 27 06

28.21
Biuro administravimo, informacijos saugyklų ir valdymo darbo vietoje pagalbiniai produktai

Priemonės, padedančios tvarkyti, archyvuoti, rūšiuoti ir apdoroti administracinio darbo srityje. Ryšio ir informacijos pagalbiniai produktai, žr. 22

28.24
Sveikatos apsaugos ir saugos darbo vietoje pagalbiniai produktai

Priemonės, padedančios užtikrinti sveikatos apsaugą ir saugą bei valdyti ir atnaujinti aplinkos sąlygas darbo vietoje. Mašinų ir įrankių priedai, žr. 28 15 18

28.27
Profesinio įvertinimo ir profesinio mokymo pagalbiniai produktai

Įranga, medžiagos ar programinė įranga, kuria vertinami asmens gebėjimai ir tinkamumas profesijai arba kuri padeda asmeniui įgyti ar vystyti pagrindinius ir sudėtinius profesinius įgūdžius. Mokymosi testavimo ir įvertinimo priemonės, žr. 04 25 09. Pažinimo įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai, žr. 05 12. Pagrindinių įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai, žr. 05 15. Mokomųjų dalykų mokymo pagalbiniai produktai, žr. 05 18. Socialinių įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai, žr. 05 27