Riadené vyhľadávanie - Novinky

Vyberte si niektorý klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2011). Kliknite na "vyhľadávanie", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehliadať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
12
POMÔCKY PRE AKTIVITY A ÚČASŤ NA OSOBNEJ MOBILITE A DOPRAVE

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby pohybovať sa vo vnútri a vonku, premiestňovať sa z jedného miesta na druhé alebo používať osobnú alebo verejnú dopravu. Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporu činnosti vo vnútorných a vonkajších umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohyb a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami, pozri> 24. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

12.03
Pomôcky na chôdzu ovládané jednou pažou

Zariadenia podporujúce používateľa pri chôdzi, používané jednotlivo alebo v pároch, každé zariadenie je ovládané jednou z paží alebo rúk. Príslušenstvo k pomôckam na chôdzu, pozri> 12 07

12.06
Pomôcky na chôdzu ovládané oboma pažami

Zariadenia podopierajúce používateľa pri chôdzi, ovládané buď oboma ramenami, alebo hornou časťou tela. Príslušenstvo k pomôckam na chôdzu, pozri> 12 07. Vozíky, pozri> 243612

12.07
Príslušenstvo k pomôckam na chôdzu

Zariadenia navrhnuté na použitie s pomôckami na chôdzu so špecifickým účelom

12.10
Autá, dodávky a nákladné automobily

Autá, dodávky a nákladné automobily na osobné použitie a dodávky určené na použitie vo verejnej doprave, ktoré sú vyrobené tak, aby vyhovovali prevádzkovateľom alebo cestujúcim so zdravotným postihnutím. Vozíky, ľahké a ťažké nákladné automobily pre pracoviská, pozri> 280604. Pomôcky na táborenie a kempovanie s karavanom, pozri> 30 27

12.11
Vozidlá pre verejnú dopravu

Vozidlá určené na prepravu skupín ľudí ako súčasť verejného alebo komerčného tranzitného systému. Patria sem napr. autobusy, železničné vagóny, lietadlá, električky. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

12.12
Príslušenstvo vozidla a prispôsobenie vozidla

Produkty, ktoré sa dajú pridať k vozidlám alebo modifikácie vozidiel, ktoré buď umožňujú, aby bolo vozidlo prevádzkované osobami so zdravotným postihnutím alebo umožňujú osobám so zdravotným postihnutím bezpečne nastúpiť, vystúpiť alebo jazdiť vo vozidle. Prívesy automobilov, pozri> 243618. Pomôcky na táborenie a kempovanie s karavanom, pozri> 30 27

12.16
Mopedy a motocykle

Motorové vozidlá na ktorých sa stojí, pozri >121706

12.17
Rôzne motorové vozidlá

Patria sem napr. mobilné zariadenia riadené postojačky, snežné autá, snežné skútre, terénne vozidlá, motokáry. Automobily s nízkou rýchlosťou, pozri> 121006. Rôzne vozidlá poháňané ľudskou silou, pozri> 12 27

12.18
Bicykle

Patria sem napr. bicykle s pohonom.

12.22
Manuálne vozíky

Zariadenia zabezpečujúce mobilitu na kolesách s podporným systémom sedenia pre osoby s obmedzením pohybu, ktoré sú poháňané osobou, ktorá ich používa alebo asistentom. Patria sem napr. manuálne invalidné vozíky na státie (invalidné vozíky, ktoré umožňujú osobe zdvihnúť sa a udržiavať stojacu polohu), manuálne invalidné vozíky s lôžkovou úpravou, invalidné vozíky do snehu, plážové invalidné vozíky, invalidné vozíky pre použitie v bazéne, podvozky pre invalidné vozíky. Toaletné kreslá s kolieskami, pozri> 091203. Kúpacie, sprchovacie stoličky s alebo bez koliesok, pozri> 093307. Rolátory, pozri> 120606. Chodiace kreslá, pozri> 120609. Transportné stoličky, pozri> 122704

12.23
Vozíky s pohonom

Zariadenia s pohonom, na zabezpečenie mobility na kolesách so sedadlom a systémom opory pre osoby s obmedzením mobility; je poháňaný elektrickým alebo spaľovacím motorom. Patria sem napr. invalidné vozíky na státie (invalidné vozíky, ktoré sú schopné zdvihnúť a udržiavať človeka v stojacej polohe), naklápacie elektrické invalidné vozíky, invalidné vozíky so zdvíhacími alebo nakláňacími sedadlami, invalidné vozíky do snehu, plážové invalidné vozíky, podvozky invalidných vozíkov.

12.24
Príslušenstvo pre invalidné vozíky

Zariadenia súvisiace s používaním invalidných vozíkov. Výrobky na jednorazové používanie, ktoré nie sú nosené na tele, na pohlcovanie moču a stolice, pozri> 093042. Umývateľné výrobky na absorbovanie moču a stolice, ktoré nie sú nosené na tele, pozri> 093045. Pomôcky na presúvanie osoby na invalidnom vozíku do alebo z vozidla, pozri> 121218. Pomôcky na nakladanie neobsadených invalidných vozíkov na alebo do vozidiel, pozri> 121221. Zariadenia na upevnenie invalidných vozíkov vo vozidlách, pozri> 121224. Transportéry na zdolávanie schodov s pohonom, pozri> 121703. Príslušenstvo k sedaciemu nábytku, pozri> 18 10

12.27
Rôzne vozidlá poháňané ľudskou silou

Rôzne motorové vozidlá pozri> 12 17. Bicykle, pozri> 12 18. Manuálne invalidné vozíky, pozri> 12 22. Invalidné vozíky s pohonom, pozri> 12 23

12.31
Pomôcky na zmeny polohy tela

Zdviháky na premiestnenie osôb do vozidiel alebo z nich bez použitia invalidného vozíka,pozri >121215. Pomôcky na prepravu osoby na invalidnom vozíku do alebo z vozidiel, pozri >121218. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri >12 36. Oporné zábradlia a tyčové madlá, pozri >18 18. Pomôcky na vertikálnu prístupnosť, pozri >18 30

12.36
Pomôcky na zdvíhanie osôb

Zariadenie na premiestňovanie zdvíhaním a (opätovným) umiestnením osoby, na vykonanie zamýšľanej činnosti. Zdviháky na prepravu osôb do alebo mimo vozidiel bez invalidného vozíka, pozri> 121215. Pomôcky na prepravu osoby na invalidnom vozíku do alebo z vozidla, pozri> 121218. Pomôcky na vertikálnu prístupnosť, pozri> 18 30. Pomôcky na zdvíhanie a premiestňovanie objektov na pracoviskách, pozri> 28 09

12.39
Pomôcky na orientáciu

Zariadenia na navigáciu, vedenie, identifikáciu alebo rozpoznanie okolitého prostredia. Taktilné materiály na podlahy a schody, pozri> 183315