Riadené vyhľadávanie - Novinky

Vyberte si niektorý klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2011). Kliknite na "vyhľadávanie", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehliadať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
18
NÁBYTKY, UPEVNENIA A INÉ POMÔCKY NA PODPORU ČINNOSTÍ VO VNÚTORNOM A VONKAJŠOM PROSTREDÍ VYTVORENOM ČLOVEKOM

Nábytok a iné výrobky, ktoré môžu byť umiestnené, zabudované alebo inak pridané do vytvoreného prostredia na uľahčenie pohybu a polohovania vrátane vchodov a východov v priestoroch vytvorených na verejné a súkromné účely. Patria sem napr. výrobky na sedenie, státie a ležanie. Súpravy koliesok, pozri> 243606. Pomôcky na zlepšenie životného prostredia, pozri> 27 03. Nábytok a prvky nábytku na pracoviskách, pozri> 28 03

18.03
Stoly

Patria sem napr. nastaviteľné stoly. Naklápacie stoly, pozri> 053606. Kúpacie lehátka, sprchovacie stoly a plochy na výmenu plienok, pozri> 093312. Žehliace dosky a žehliace stoly, pozri> 151527. Tabule na písanie, kresliace a rysovacie tabuľe, pozri> 221206. Opory a držiaky na knihy, pozri> 223015. Pracovné stoly, pozri> 280303. Dielenské stoly, pozri> 280306

18.06
Svietidlá

Pomôcky na svetelnú terapiu, pozri> 04 09. Šošovky s osvetlením, pozri> 220309

18.09
Nábytok na sedenie

Patria sem napr. nastaviteľný sedací nábytok. Príslušenstvo k sedaciemu nábytku, pozri> 18 10. Sady kolies, pozri> 243606

18.10
Príslušenstvo k sedaciemu nábytku

Príslušenstvo na sedenie vrátane sedadiel pre invalidné vozíky

18.12
Postele a posteľné vybavenie

Patria sem napr. postele s nastaviteľnou alebo nenastaviteľnou polohou tela, odnímateľné posteľné čelá/podložky pod matrac. Pomôcky na zabezpečenie celistvosti tkanív, pozri> 04 33. Pomôcky na stabilizáciu tela, pozri> 09 07. Výrobky na jedno použitie na pohlcovanie moču astolice, ktoré nie sú nosené na tele, pozri> 093042. Umývateľné výrobky na absorbovanie moču a stolice, ktoré nie sú nosené na tele, pozri> 093045. Pomôcky na zmenu polohy tela, pozri> 12 31. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri> 12 36

18.18
Oporné zábradlia a tyčové madlá

Zariadenia na cvičenie ramien, trupu a nôh, pozri> 044815. Bočné lišty pripevnené k posteliam, pozri> 181226. Hrazdy na dvíhanie samého seba upevnené na postele, pozri> 181228

18.21
Zariadenia na otváranie/zatváranie brán, dverí, okien a záclon

Signalizačné zariadenia, pozri> 222704. Pomôcky na obsluhu a ovládanie zariadení, pozri> 24 09. Systémy na ovládanie prostredia, pozri> 241303.Adaptéry na uchopenie a prídavné zariadenia, pozri> 241806. Pomôcky na ovládanie osvetlenia na pracoviskách, pozri> 282406

18.24
Stavebné prvky v domácnostiach a iných priestoroch

Funkcie konštrukcií domu, ktoré sú navrhnuté tak, aby mohol človek fungovať samostatne. Adaptéry na uchopenie a prídavné zariadenia, pozri> 241806. Čističe a zmekčovače vody, pozri> 270318. Nábytok a prvky nábytku na pracoviskách, pozri> 28 03

18.30
Pomôcky na vertikálnu prístupnosť

Zdvíhacie plošiny na prepravu osôb do alebo von z vozidiel bez invalidného vozíka, pozri> 121215. Pomôcky na prepravu osoby sediacej na invalidnom vozíku do alebo von z vozidla, pozri> 121218. Pomôcky na nakladanie neobsadených invalidných vozíkov na alebo do vozidiel, pozri> 121221. Transportéry na zdolávanie schodov s pohonom, pozri> 121703. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri> 12 36. Schody, pozri> 182418. 'Zdvíhacie plošiny určené na pracoviská, pozri> 280912

18.33
Bezpečnostné vybavenie pre domácnosti a iné priestory

Pomôcky na varovanie, upozornenie, pripomenutie a signalizáciu, pozri> 22 27. Pomôcky na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracoviskách, pozri> 28 24

18.36
Nábytok na skladovanie

Kontajnery na uloženie predmetov, pozri> 24 39. Skladovacie a zásobovacie systémy na pracoviskách, pozri> 280315