Riadené vyhľadávanie - Novinky

Vyberte si niektorý klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2011). Kliknite na "vyhľadávanie", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehliadať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
24
POMÔCKY NA OVLÁDANIE, PRENÁŠANIE, POHYB A MANIPULÁCIU S PREDMETMI A ZARIADENIAMI

Výrobky určené pre človeka na uľahčenie úlohy ktorá si vyžaduje premiestnenie alebo manipuláciu s objektom. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06. Pomôcky na zdvíhanie a premiestňovanie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 09

24.09
Pomôcky na obsluhu a ovládanie zariadení

Zariadenia na prevádzku a ovládanie zariadení. Riadiace a ovládacie systémy pre invalidné vozíky, pozri> 122403. Zariadenia na otváranie/zatváranie brán, dverí, okien a záclon, 18 21. Systémy na ovládanie prostredia, pozri> 241303

24.13
Pomôcky na diaľkové ovládanie

Zariadenia na diaľkové ovládanie a obsluhu elektronických a elektrických zariadení v rámci životného prostredia človeka, na umožnenie samostatného bývania. Nepatria sem systémy ovládania prostredia ktoré sú doplnkom iných systémov alebo zariadení. Zariadenia na otváranie zatváranie brán, dverí, okien a záclon, pozri> 18 21. Systémy rádiového prenosu, pozri> 221824. Infračervené (IR) systémy na audio informácie, pozri> 221827

24.18
Pomôcky ktoré podporujú alebo nahrádzajú funkciu ramien, funkciu ruky, funkciu prstov alebo kombináciu týchto funkcií.

Ortézy horných končatín pozri> 06 06. Pomôcky pre zdvíhanie a premiestňovanie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 09. Pomôcky na upevnenie, dosahovanie a uchopenie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 12

24.21
Pomôcky na zväčšenie dosahu úchopu

Pomôcky na dosiahnutie vzdialených objektov

24.24
Pomôcky na polohovanie

Zariadenia na umiestňovanie objektov do blízkosti osoby, ktoré umožňujú ľahký dosah. Patria sem napr. zásobníky na výklopnom stojane, otočné stoly s priehradkami a montážne systémy na spínače a prístroje.

24.27
Pomôcky na pripevnenie

Zariadenia na upevnenie a zaistenie predmetov v polohe. Zariadenia na upevnenie invalidných vozíkov vo vozidlách, pozri> 121224. Pomôcky na upevňovanie, dosahovanie a uchopenie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 12

24.36
Pomôcky na prenášanie a prepravu

Zariadenia, ktoré umožňujú nosenie alebo prepravu predmetov na osobné použitie. Zariadenia pripojené k invalidným vozíkom na držanie alebo prenášanie predmetov, pozri> 122442. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06. Pomôcky na upevnenie, dosahovanie a uchopenie predmetov na pracoviskách, pozri> 28 12

24.39
Kontajnery na uloženie predmetov

Patria sem napr. kontajnery určené na ľahké otváranie a zatváranie. Pomôcky na prípravu jedál a nápojov, pozri> 15 03. Pomôcky na jedenie a pitie, pozri> 15 09. Nábytok na skladovanie, pozri> 18 36. Otvárače, pozri> 240603