Riadené vyhľadávanie - Novinky

Vyberte si niektorý klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2011). Kliknite na "vyhľadávanie", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehliadať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
30
POMOCKY NA REKREÁCIU A VOĽNÝ ČAS

Výrobky určené na uľahčenie účasti osoby na akejkoľvek forme hry, športu alebo záľuby alebo iných formách rekreácie a voľného času. Zariadenia na pohyb, silový a balančný tréning, vrátane pomôcok na cvičenie a na fitnes, pozri> 04 48

30.03
Pomôcky na hranie

Pomôcky, ktoré umožňujú aby sa osoba zapojila do hier s pravidlami alebo do neštruktúrovaných alebo neorganizovaných hier a spontánnej rekreácie

30.09
Pomôcky na športovanie

Produkty, ktoré umožňujú aby sa osoba zapojila do súťažných a neformálnych alebo formálne organizovaných hier alebo atletických podujatí, vykonávaných individuálne alebo v skupine

30.12
Pomôcky na hranie a skladanie hudby

Zariadenia, ktoré umožňujú aby osoba hrala, čítala a vytvárala hudbu. Pomôcky na tréning hlasu a výučbu reči, pozri> 050303;

30.15
Pomôcky na výrobu fotografií, filmov a videozáznamov

Zariadenia, ktoré umožňujú aby osoba mohla fotografovať a spracovávať fotografie alebo produkovať filmy alebo videozáznamy.Video nahrávacie a prehrávacie zariadenia, pozri> 221806

30.18
Ručné náradie, materiály a zariadenia

Výrobky, ktoré pomáhajú osobe pri tvorbe umenia a remesiel. Ručne ovládané ručné náradie, pozri> 281503; Elektrické náradie, pozri> 281506

30.27
Pomôcky na táborenie a kempovanie s karavanom

Výrobky, ktoré umožňujú aby mohol človek kempovať alebo cestovať v karavane alebo inom rekreačnom vozidle. Patria sem napr. stany, rekreačné vozidlá. Príslušenstvo vozidla a úpravy vozidla, pozri> 12 12

30.30
Pomôcky na fajčenie

Pomôcky ktoré umožňujú fajčiť cigarety, cigary a fajky. Patria sem, napr. prispôsobené poplníky, zapaľovače, držiaky cigariet.

30.34
Pomôcky na starostlivosť o zvieratá

Pomôcky na kŕmenie, čistenie a ďalšiu starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá