Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
12
POMÔCKY PRE AKTIVITY A ÚČASŤ NA OSOBNEJ MOBILITE A DOPRAVE

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby pohybovať sa vo vnútri a vonku, premiestňovať sa z jedného miesta na druhé alebo používať osobnú alebo verejnú dopravu. Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporu činnosti vo vnútorných a vonkajších umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohyb a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami, pozri> 24. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

12.27
Rôzne vozidlá poháňané ľudskou silou

Rôzne motorové vozidlá pozri> 12 17. Bicykle, pozri> 12 18. Manuálne invalidné vozíky, pozri> 12 22. Invalidné vozíky s pohonom, pozri> 12 23

12.27.04
Transportné stoličky

Zariadenia na prepravu osoby v sede na krátke vzdialenosti, poháňané a riadené asistentom. Patria sem napr. núdzové evakuačné stoličky, prepravné stoličky prispôsobené na pohyb hore a dole po schodoch. Tlačené invalidné vozíky, pozri> 122218

12.27.07
Kočíky a športové kočíky

Zariadenia s kolesami na prepravu jednej alebo viacerých osôb v ležiacej alebo sediacej polohe, poháňané a riadené asistentom. Patria sem napr. detské kočíky a buginy pre dospelých.

12.27.10
Sane a sánky

Zariadenia na prepravu osoby na ľade a snehu, namontované na lyžiach s kolesami alebo bez nich. Patria sem napr. tlačené sane.

12.27.15
Kravlery a mobilné dosky

Kolesové zariadenia, na ktorých osoba leží alebo sedí a pohybuje sa odtláčaním rukami alebo nohami od podlahy

12.27.18
Nosidlá s kolesami, autá s pedálmi a vozíky na hranie

Nosidlá s kolesami sú ručne poháňané mobilné plošiny určené na prepravu osoby v ležiacej polohe; pedálové vozidlá sú malé vozidlá v tvare auta. poháňané pedálmi; vozíky na hranie sú kolesové hračky, kde sa sedí na alebo vo vozíku, ktoré umožňujú pohyb.

12.27.24
Ručne poháňané mobilné zariadenia na ktorých sa stojí

Zariadenia, ktoré poháňajú cestujúci ramenami a používajú sa iba v stoji. Mechanické kolobežky poháňané odrážaním jednou nohou, pozri >121812