Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
12
POMÔCKY PRE AKTIVITY A ÚČASŤ NA OSOBNEJ MOBILITE A DOPRAVE

Výrobky určené na podporu alebo nahradenie schopnosti osoby pohybovať sa vo vnútri a vonku, premiestňovať sa z jedného miesta na druhé alebo používať osobnú alebo verejnú dopravu. Pomôcky pripevnené na telo, na podporu nervovo svalovo kostrových funkcií alebo funkcií súvisiacich s pohybom (ortézy) a na nahradenie anatomických štruktúr (protézy), pozri> 06. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporu činnosti vo vnútorných a vonkajších umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na ovládanie, prenášanie, pohyb a manipuláciu s predmetmi a zariadeniami, pozri> 24. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

12.36
Pomôcky na zdvíhanie osôb

Zariadenie na premiestňovanie zdvíhaním a (opätovným) umiestnením osoby, na vykonanie zamýšľanej činnosti. Zdviháky na prepravu osôb do alebo mimo vozidiel bez invalidného vozíka, pozri> 121215. Pomôcky na prepravu osoby na invalidnom vozíku do alebo z vozidla, pozri> 121218. Pomôcky na vertikálnu prístupnosť, pozri> 18 30. Pomôcky na zdvíhanie a premiestňovanie objektov na pracoviskách, pozri> 28 09

12.36.03
Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v sediacej polohe pomocou závesných sedačiek

Zariadenie na prepravu zdvíhaním a voľným pohybom osoby v sediacej, polosediacej a pololežiacej polohe; nosná jednotka tela pozostáva zo závesov

12.36.04
Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v stoji

Zariadenie na presun a zmenu polohy zo sedenia do vzpriameného postavenia; zariadenie sa môže voľne pohybovať; opory tela pozostávajú zo závesov, opory chodidiel a opory nohy alebo kolena

12.36.06
Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v sediacej polohe pomocou pevných sedačiek

Zariadenie na prepravu zdvíhaním a voľným pohybom osoby v sediacej polohe; oporná jednotka tela pozostáva z pevnej sedačky, sedadla alebo ekvivalentu

12.36.09
Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v ležiacej polohe

Zariadenie na prepravu zdvíhaním a voľným pohybom osoby v ležiacej polohe; systém opory tela je vertikálne nastaviteľný, ale neotáča sa horizontálne

12.36.12
Stacionárne zdviháky upevnené na stenu, podlahu alebo strop

Zariadenie na prepravu zdvíhaním a pohybom osoby v oblasti obmedzenej systémom. Patria sem napr. výťahy pre bazény.

12.36.15
Stacionárne zdviháky upevnené k alebo namontované do alebo na iný produkt

Zariadenie na prepravu zdvíhaním osoby v oblasti obmedzenej systémom. Patria sem napr. zdviháky do vane. Odoberateľné toaletné sedadlá, pozri> 091215. Toaletné sedadlá s vstavaným zdvíhacím mechanizmom, ktoré pomáhajú vstávať a sadať, pozri> 091221. Pomôcky na prepravu osoby sediacej na invalidnom vozíku do alebo z vozidla, pozri> 121218. Posteľné zdviháky, pozri> 181212

12.36.18
Stacionárne voľne stojace zdviháky

Zariadenie na prepravu zdvíhaním a pohybom osoby v oblasti obmedzenej systémom

12.36.21
Systémy opory tela pre zdviháky

Zariadenia na poskytovanie opory osobe, ktorá sa zdvíha v zdvíhacom zariadení. Patria sem napr. závesy, sedadlá, nosidlá, toaletné sedadlá pre mobilné a stacionárne zdviháky na presun osôb. Pomôcky na toalety, pozri> 09 12