Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
27
POMÔCKY NA OVLÁDANIE, PRISPÔSOBENIE A MERANIE PRVKOV FYZICKÉHO PROSTREDIA

Výrobky určené na ovládanie alebo úpravu špecifických prvkov fyzického prostredia alebo na meranie podmienok a zložiek prírodného alebo fyzického prostredia. Nábytok (napr. stoličky, postele alebo stoly) alebo výrobky súvisiace s konštrukciou (napr. upevňovače svietidiel, sanity, otvárače dverí, skrine) pozri> 18. Pomôcky pre pracovné aktivity a účasť v zamestnaní, pozri> 28

27.03
Pomôcky na zlepšenie životného prostredia

Zariadenia na ochranu osoby pred nepriaznivými vplyvom prostredia tým, že eliminujú alebo regulujú nepriaznivé faktory

27.06
Meracie prístroje

Zariadenia na meranie fyzikálnych vlastností. Lekárske teplomery, pozri> 042424. Osobné váhy, pozri> 042427. Pomôcky na váženie a meranie pri príprave jedál a nápojov, pozri> 150303. Hodiny a časomiery, pozri> 222712. Meracie prístroje a zariadenia na pracoviskách, pozri> 281803