ISO Poizvedba - Podporne tehnologije

Iskanje po ISO klasifikaciji izdelka (uporablja šifre, opredeljene s standardom ISO 9999:2016). (Za seznam rezultatov izberite številko pripomočka; za iskanje po klasifikaciji, izberite ISO ime)

ISO klasifikacija
Opis
N. of products
24
PRIPOMOČKI ZA NADZOR, PRENAŠANJE, PREMIKANJE IN ROKOVANJE S PREDMETI IN NAPRAVAMI

Pripomočki, namenjeni lajšanju izvajanja naloge, za katero je potrebno gibanje ali rokobanje s predmetom. Pripomočki za prenos predmetov na delovnih mestih, glej 28 06. Pripomočki za dvigovanje in premeščanje predmetov na delovnih mestih, glej 28 09.

24.09
Pripomočki za upravljanje in nadzor naprav

Naprave, ki pomagajo pri upravljanju ali nadzoru opreme. Sistemi za krmiljenje in upravljanje invalidskih vozičkov, glej 12 24 03. Pripomočki za odpiranje in zapiranje vrat, oken in zaves, glej 18 21. Sistemski daljinski upravljalniki, glej 23 13 03.

24.09.03
Gumbi na pritisk

Naprave za proženje ali izvedbo mehanske aktivnosti, ki se odzove na pritisk. Stikala (vklop/izklop ali druge funkcije), glej 24 09 18.

24.09.06
Fiksni ročaji in držala

Naprave za odpiranje, zapiranje ali premikanje predmeta s potiskom ali potegom, nameščene na tem predmetu.

24.09.09
Vrtljivi ročaji in držala

Naprave za proženje aktivnosti z obračanjem (ponavadi prožene z roko).

24.09.12
Pedala (mehanična)

Vzvod, ki se upravlja z nogo za nadzor ali dodajanje moči določenim mehanizmom, npr. na kolesu.

24.09.15
Kolesa in ročice za ročni pogon

Vzvodi ali kolesa, povezani z gredjo, z ročajem ali drugimi načini, s katerimi se zavrtijo, da vzpostavijo gibanje/akcijo.

24.09.18
Stikala (vklop/izklop ali druge funkcije)

Naprave za vključitev ali izključitev električnih tokokrogov/naprav. Vključeni so npr. gumbi na pritisk za električne naprave. Sistemi za krmiljenje in upravljanje invalidskih vozičkov, glej 12 24 03. Kazalne naprave za računalnik, glej 22 36 21.

24.09.24
Stikalne plošče

Telefonske stikalne plošče, glej 22 24 18.

24.09.28
Različni izvori električne energije

Naprave za oskrbo z različnimi viri električne energije.

24.09.30
Stikala s časovniki

Naprave za upravljanje električnih naprav s časovnikom.