ISO-sökning - Hjälpmedel

Sökning via klassificeringskod (enligt ISO-standard 9999:2016). (För att erhålla resultatlistan ska du välja antalet hjälpmedel; för att gå till den lägre klassificeringsnivån ska du välja ISO-benämningen)

ISO-kod
Beskrivning
Antal produkter
22
HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION

Hjälpmedel för att underlätta för en person att ta emot, sända, producera och/eller processa olika sorters information. Här ingår t.ex. hjälpmedel för att se, höra, läsa, skriva, telefonera, signalera och larma samt för informationsteknologi.Hjälpmedel för kontorsadministration, informationslagring och arbetsledning, se 28 21

22.03
Synhjälpmedel

Här ingår t.ex. förstorande hjälpmedel.

22.06
Hörhjälpmedel

Hjälpmedel som koncentrerar och/eller förstärker och/eller anpassar ljudet åt en person som har problem med hörseln. Här ingår t.ex. hörapparater med inbyggd tinnitusmarkering och induktiva telefonavlyssningshjälpmedel.Ljudstimulerare, se 04 27 15 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor, se 22 18 30

22.09
Rösthjälpmedel

Hjälpmedel som ger stöd till en person som har otillräcklig röststyrka för att kunna tala med sin egen röst.Mikrofoner, se 22 18 33 Högtalare, se 22 18 36

22.12
Hjälpmedel för teckning och handskrift

Hjälpmedel som stöder en person att överföra information genom att producera figurer, symboler eller språk.Viktmanschetter, se 04 48 18 Träningsmateriel för att utveckla skrivförmåga, se 05 03 09 Hjälpmedel för att träna teckning och målning, se 05 24 06 Reliefkartor, se 12 39 15

22.15
Räknehjälpmedel

Datorer och terminaler, se 22 33

22.18
Hjälpmedel som registrerar, spelar upp och visar ljudinformation och/eller visuell information

Hjälpmedel som registrerar eller återger information i ljud- eller bildformat och produkter som kombinerar några av dessa funktioner. Här ingår t.ex. ljud- och videoutrustning, television, system för ljudöverföring och produkter som processar ljud- eller bildinformation för att höja dess kvalitet och användbarhet, t.ex. genom att filtrera störande ljud eller genom att konvertera analog information till digital.Hörlurar, se 22 06 24 Visuella displayer och tillbehör, se 22 39 04

22.21
Samtalshjälpmedel vid närkommunikation

Hjälpmedel som hjälper två personer att kommunicera med varandra när de befinner sig på samma plats.Rösthjälpmedel, se 22 09

22.30
Läshjälpmedel

Hjälpmedel som förlänger och justerar avstånd och vinkel på synfältet, se 22 03 15

22.33
Datorer och terminaler

Programvara för kontor och arbete, se 28 21 12

22.36
Inmatningsenheter till datorer

Datorer och terminaler, se 22 33 Presentationsenheter till datorer, se 22 39

22.39
Presentationsenheter för datorer

Här ingår t.ex. bildskärmar, skrivare, plotters och synthesizers.Kontorsmaskiner och kontorsutrustning, se 28 21 09

22.42
Interactive devices for computers

Interactive devices for computers. Included are, e.g. smart boards.