ISO-sökning - Hjälpmedel

Sökning via klassificeringskod (enligt ISO-standard 9999:2016). (För att erhålla resultatlistan ska du välja antalet hjälpmedel; för att gå till den lägre klassificeringsnivån ska du välja ISO-benämningen)

ISO-kod
Beskrivning
Antal produkter
28
HJÄLPMEDEL FÖR ARBETE OCH ARBETSTRÄNING

Hjälpmedel som huvudsakligen uppfyller arbetsplatsens krav och krav för arbetsträning. Här ingår t.ex. maskiner, utrustningar, fordon, verktyg, hårdvara och programvara för datorer, produktions- och kontorsutrustning, möbler samt hjälpmedel och material för arbetsutvärdering och arbetsträning. Undantaget är produkter som huvudsakligen används utanför arbetet.Hjälpmedel för träning av färdigheter, se 05 Hjälpmedel vid förflyttning, se 12 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler, se 18 Hjälpmedel för kommunikation och information, se 22

28.03
Möbler och inredningsdetaljer för arbetsplatsen

Bord, se 18 03 Belysningsarmaturer, se 18 06 Sittmöbler, se 18 09 Förvaringsmöber, se 18 36 Hjälpmedel för miljöförbättring, se 27 03

28.06
Hjälpmedel för att transportera föremål på arbetsplatsen

Anordningar för att transportera och förflytta last eller andra föremål över längre sträckor på arbetsplatsen.Bilar, inklusive skåp- och lastbilar, se 12 10 Kollektivtrafikfordon, se 12 11 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon, se 12 12 Alternativa manuellt drivna fordon, se 12 27

28.09
Hjälpmedel för att lyfta och flytta föremål på arbetsplatsen

Anordningar för att lyfta eller flytta material, last eller personer vid arbetsplatsen. Här ingår t.ex. lyftblock, balanseringsdon, manipulatorer, lyftbord, lyft- och positioneringsrobotar, industrirobotar, lyftkranar.Lyftar för att överflytta en person som inte sitter i rullstol in i eller ut ur fordon, se 12 12 15 Hjälpmedel för att överflytta en person sittande i rullstol in i eller ut ur fordon, se 12 12 18 Hjälpmedel för att lasta tomma rullstolar in i eller på ett fordon, se 12 12 21 Hjälpmedel för överflyttning och vändning, se 12 31 Personlyftar, se 12 36 Hjälpmedel som ersätter arm och/eller hand- och och/eller fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner, se 24 18 Hjälpmedel för att transportera föremål på arbetsplatsen, se 28 06

28.12
Hjälpmedel för att fixera, nå och greppa föremål på arbetsplatsen

Anordningar för att säkra, gripa, hålla, bära och positionera arbetsutrustning för enkel användning.Hjälpmedel som ersätter arm och/eller hand- och/eller fingerfunktion eller en kombination av dessa funktioner, se 24 18 Fästanordningar, se 24 27

28.15
Maskiner och verktyg att använda på arbetsplatsen

Verktyg, tung utrustning och andra maskiner anpassade eller utformade för att användas på arbetsplatsen av en person.

28.18
Hjälpmedel för testning och övervakning på arbetsplatsen

Utrustning och programvara för kvantitativ och kvalitativ analys av tillverkningen eller arbetsprocessen. Här ingår t.ex. laser, givare, stetoskop med hörselförstärkning.Materiel och utrustningar för fysiska, fysiologiska och biokemiska tester, se 04 24 Materiel och utrustningar för kognitiva test, se 04 25 Mätinstrument, se 27 06

28.21
Hjälpmedel för kontorsadministration, informationslagring och förvaltning på arbetsplatsen

Anordningar som hjälper till att organisera, arkivera, sortera och bearbeta arbete inom det administrativa arbetsområdet.Hjälpmedel för kommunikation och information, se 22

28.24
Hjälpmedel för skydd och säkerhet på arbetsplatsen

Anordningar för att säkerställa hälsa och säkerhet och för att kontrollera och förbättra omgivningsförhållanden på arbetsplatsen.Tillbehör till maskiner och verktyg, se 28 15 18

28.27
Hjälpmedel för arbetsbedömning och arbetsträning

Utrustning, material eller programvara som utvärderar lämplighet och anlag för ett yrke eller hjälper en person att förvärva eller utveckla grundläggande eller komplicerade yrkesfärdigheter.Materiel för test och utvärdering av inlärningsförmåga, se 04 25 09 Hjälpmedel för träning av kognitiv förmåga, se 05 12 Hjälpmedel för träning av grundläggande förmågor, se 05 15 Hjälpmedel för träning av skolämnen, se 05 18 Hjälpmedel för att träna sociala färdigheter, se 05 27