เอกสาร EASTIN ที่สามารถเข้าถึงได้

เอกสารด้านล่างนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และหากคุณใช้เอกสารดังกล่าว สำหรับงานนำเสนอของตนเองที่เป็นสาธารณะ โปรดอ้างถึงโครงการของ EASTIN เหล่านั้นสำหรับเป็นแหล่งที่มาเสมอ

คลิกที่ชื่อของเอกสารที่คุณต้องการเปิดหรือดาวน์โหลด และโปรดระบุภาษาของเอกสารไว้ข้างหน้าชื่อ เช่น หากต้องการเอกสารนั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ให้ใส่ "en_ชื่อของเอกสาร" เป็นต้น