สมาคม EASTIN

ภาพรวมของสมาคม EASTIN ซึ่งเป็นพันธมิตรและบริการข้อมูลที่แต่ละคนมีให้กับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการ เว็บท่าของ EASTIN นั้นมีพันธมิตรผู้ก่อตั้ง Fondazione Don Carlo Gnocchi เป็นเจ้าของThe Global Assistive Technology Information Network

THE GLOBAL ASSISTIVE TECHNOLOGY INFORMATION NETWORK

เว็บไซต์: www.eastin.eu
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Via del Piave 5, 32100 Belluno (BL)
ที่อยู่ในการติดต่อ: Via del Piave 5, 32100 Belluno (BL)
ประเทศ: IT
Phone: +39043725775
แฟกซ์:
อีเมล: eastinassociation@gmail.com
ติดต่อบุคคล: Mr Renzo Andrich - renzo.andrich@tim.it

คณะกรรมผู้บริหาร
ประธาน: Mr Renzo Andrich (IT) renzo.andrich@tim.it
รองประธาน: Mr Thomas Lyhne (DK) tly@socialstyrelsen.dk
สมาชิกคณะกรรมการ: Ms Robyn Chapman (AU) robyn@at-aust.org


พันธมิตรผู้ก่อตั้ง


Disabled Living Foundation (Shaw Trust)

DISABLED LIVING FOUNDATION (SHAW TRUST)

เว็บไซต์: www.dlf.org.uk/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: c/o Shaw Trust, Black Country House, Rounds Green Road, Oldbury, West Midlands B69 2DG
ที่อยู่ในการติดต่อ: Black Country House, Rounds Green Road, Oldbury, West Midlands B69 2DG
ประเทศ: GB
Phone: +44 (0)3001233084
แฟกซ์:
อีเมล: enquiries@dlf.org.uk
ติดต่อบุคคล: Ms Janet Seward - enquiries@dlf.org.uk

Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS

เว็บไซต์: www.dongnocchi.it
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Piazzale Morandi 6, 20121 Milano (MI)
ที่อยู่ในการติดต่อ: SIVALab, Direzione Sviluppo Innovazione, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, via Capecelatro 66, 20148 Milano (MI)
ประเทศ: IT
Phone: +39 0240308283
แฟกซ์: +39 024048919
อีเมล: portale@siva.it
ติดต่อบุคคล: Ms Claudia Salatino - csalatino@dongnocchi.it

Institut der deutschen Wirtschaft Köln

INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT KÖLN

เว็บไซต์: www.iwkoeln.de
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln
ที่อยู่ในการติดต่อ: Konrad-Adenauer-Ufer 21, 50668 Köln
ประเทศ: DE
Phone: +49 2214981806
แฟกซ์: +49 221498199820
อีเมล: info@rehadat.de
ติดต่อบุคคล: Ms Mareike Decker - decker@iwkoeln.de

The National Board of Social Services

THE NATIONAL BOARD OF SOCIAL SERVICES

เว็บไซต์: www.socialstyrelsen.dk
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Edisonvej 18, 1., DK-5000 Odense C
ที่อยู่ในการติดต่อ: Edisonvej 18, 1., DK-5000 Odense C
ประเทศ: DK
Phone: +45 72 42 37 00
แฟกซ์: +45 72 42 37 09
อีเมล: info@socialstyrelsen.dk
ติดต่อบุคคล: Mr Thomas Lyhne - tly@socialstyrelsen.dk


Partners


ASSISTIVE TECHNOLOGY AUSTRALIA

ASSISTIVE TECHNOLOGY AUSTRALIA

เว็บไซต์: www.at-aust.org
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 17 Patrick St, Blacktown NSW 2148
ที่อยู่ในการติดต่อ: 17 Patrick St, Blacktown NSW 2148
ประเทศ: AU
Phone: +61 2 9912 5800
แฟกซ์: +61 2 8814 9656
อีเมล: robyn@at-aust.org
ติดต่อบุคคล: Ms Robyn Chapman - robyn@at-aust.org

Flemish Agency for Persons with Disability

FLEMISH AGENCY FOR PERSONS WITH DISABILITY

เว็บไซต์: www.vaph.be
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
ที่อยู่ในการติดต่อ: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel
ประเทศ: BE
Phone: +32 22493423
แฟกซ์:
อีเมล: marc.wouters@vaph.be
ติดต่อบุคคล: Mr Marc Wouters - marc.wouters@vaph.be

Handicaps et cadre de vie

HANDICAPS ET CADRE DE VIE

เว็บไซต์: www.hacavie.com
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 47 rue Fourier, 59000 Lille
ที่อยู่ในการติดต่อ: 47 rue Fourier, 59000 Lille
ประเทศ: FR
Phone: +33 (0)320501311
แฟกซ์: +39 (0)320386846
อีเมล: cicat@hacavie.com
ติดต่อบุคคล: Mr Yann Bertel Venezia - cicat@hacavie.com


Affiliates


AZARIM

AZARIM

เว็บไซต์: azarim.org.il/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: c/o MILBAT, Sheba Medical Center, Pavilion 23a, Ramat Gan
ที่อยู่ในการติดต่อ: c/o MILBAT, Sheba Medical Center, Pavilion 23a, Ramat Gan
ประเทศ: IL
Phone: +9728993688
แฟกซ์:
อีเมล: info@azarimdigital.co.il
ติดต่อบุคคล: Mr Alon Kimhi - alon@azarimdigital.co.il

Centre of Technical Aids for Disabled People under Ministry of Social Security and Labour

CENTRE OF TECHNICAL AIDS FOR DISABLED PEOPLE UNDER MINISTRY OF SOCIAL SECURITY AND LABOUR

เว็บไซต์: www.tpnc.lt
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Mindaugo g. 42/a, LT-01311 Vilnius
ที่อยู่ในการติดต่อ: Mindaugo g. 42/a, LT-01311 Vilnius
ประเทศ: LT
Phone: +370 606 39 927
แฟกซ์: +370 85 273 4796
อีเมล: vita.butkute@tpnc.lt
ติดต่อบุคคล: Ms Vita Butkutė - vita.butkute@tpnc.lt

European University Cyprus - Department of Education Sciences

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS - DEPARTMENT OF EDUCATION SCIENCES

เว็บไซต์: www.euc.ac.cy
ที่อยู่ตามกฎหมาย: P.O.Box 22006, 1516 Nicosia
ที่อยู่ในการติดต่อ: P.O.Box 22006, 1516 Nicosia
ประเทศ: CY
Phone: +357 22559485
แฟกซ์: +357 22559405
อีเมล: k.mavrou@euc.ac.cy
ติดต่อบุคคล: Ms Katerina Mavrou - k.mavrou@euc.ac.cy

National Science and Technology Development Agency

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY

เว็บไซต์: www.nstda.or.th/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum thani 12120
ที่อยู่ในการติดต่อ: 111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum thani 12120
ประเทศ: TH
Phone: +66 816123335
แฟกซ์: +66 25646876
อีเมล: wantanee.pha@nstda.or.th
ติดต่อบุคคล: Ms Wantanee Phantachat - wantanee.pha@nstda.or.th

NRC Vaivari (National Rehabilitation Centre)

NRC VAIVARI (NATIONAL REHABILITATION CENTRE)

เว็บไซต์: www.vtpc.lv/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Ventspils iela 53, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002,
ที่อยู่ในการติดต่อ: VTPC (Vaivaru Tehnisko Palīglīdzekļu Centrs)
ประเทศ: LV
Phone: +371 67860768
แฟกซ์:
อีเมล: julija.vasilevska@tpc.nrc.lv
ติดต่อบุคคล: Ms Jūlija Vasiļevska - julija.vasilevska@tpc.nrc.lv

Technical University of Košice

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE

เว็บไซต์: accesscentre.tuke.sk/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Letná 9/a, 04200 Košice
ที่อยู่ในการติดต่อ: Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach, Letná 9/a, 04200 Košice
ประเทศ: SK
Phone: +421 (0)55 602 2654
แฟกซ์:
อีเมล: dusan.simsik@tuke.sk
ติดต่อบุคคล: Mr Dušan Šimšík - dusan.simsik@tuke.sk

Zuyd University of Applied Sciences, Centre of Expertise for Innovative Care and Technology

ZUYD UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, CENTRE OF EXPERTISE FOR INNOVATIVE CARE AND TECHNOLOGY

เว็บไซต์: www.innovatiesindezorg.eu/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Henri Dunantstraat 2, 6419 PB Heerlen
ที่อยู่ในการติดต่อ: Henri Dunantstraat 2, 6419 PB Heerlen
ประเทศ: NL
Phone: +31880272120
แฟกซ์:
อีเมล: edith.hagedoren@zuyd.nl
ติดต่อบุคคล: Ms Edith Hagedoren - edith.hagedoren@zuyd.nl


National Contact Organizations in other Countries


ADAPTH

ADAPTH

เว็บไซต์: www.adapth.lu
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 36 Route de Longwy, L-8080 Bertrange
ที่อยู่ในการติดต่อ: 36 Route de Longwy, L-8080 Bertrange
ประเทศ: LU
Phone: +352 43 95581
แฟกซ์: +352 43 945899
อีเมล: adapth@adapth.lu
ติดต่อบุคคล: Ms Jennifer Erman - jennifer.erman@adapth.lu

Al Azhar University - Gaza

AL AZHAR UNIVERSITY - GAZA

เว็บไซต์: www.alazhar.edu.ps/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Jamal Abdel Naser Street, Gaza, Palestine.
ที่อยู่ในการติดต่อ: Gaza
ประเทศ: PS
Phone: 00970592990667
แฟกซ์:
อีเมล: a.issa@alazhar.edu.ps
ติดต่อบุคคล: Mr Ahmed Issa - a.issa@alazhar.edu.ps

Center for Information Society Technology, Sofia University St. Kliment Ohridski

CENTER FOR INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGY, SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

เว็บไซต์: www-it.fmi.uni-sofia.bg
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 125, Tzarigradsko Shosse Blvd, Block 2 FL 3, Sofia 1123
ที่อยู่ในการติดต่อ: 125, Tzarigradsko Shosse Blvd, Block 2 FL 3, Sofia 1123
ประเทศ: BG
Phone: +359 2 8161507
แฟกซ์: +359 2 9713543
อีเมล: tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
ติดต่อบุคคล: Ms Temenujka Zafirova - tzafirova@fmi.uni-sofia.bg

Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO DE ALCOITÃO - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

เว็บไซต์: cmra.pt/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Rua Conde Barão, 2649-506 Alcabideche
ที่อยู่ในการติดต่อ: Rua Conde Barão, 2649-506 Alcabideche
ประเทศ: PT
Phone: +351214608386
แฟกซ์: +351214691185
อีเมล: cmra@scml.pt
ติดต่อบุคคล: Mr Tiago Robalo - ngpa-cmra@scml.pt

Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL DE AUTONOMÍA PERSONAL Y AYUDAS TÉCNICAS

เว็บไซต์: www.ceapat.org
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Los Extremeños, 1 (Esquina Pablo Neruda), 28018 Madrid
ที่อยู่ในการติดต่อ: Los Extremeños, 1 (Esquina Pablo Neruda), 28018 Madrid
ประเทศ: ES
Phone: +34 917033100
แฟกซ์: +34 917784117
อีเมล: ceapat@imserso.es
ติดต่อบุคคล: Mr Reyes Noya Arnaiz - rnoyaa@imserso.es

ENABLE NEW ZEALAND

ENABLE NEW ZEALAND

เว็บไซต์: www.enable.co.nz/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: PO Box 4547, Palmerston North 4442
ที่อยู่ในการติดต่อ: 69 Malden Street, Roslyn , Palmerston North 4442
ประเทศ: NZ
Phone: +6463535802
แฟกซ์:
อีเมล: Michelle.Riwai@enable.co.nz
ติดต่อบุคคล: Ms Michelle Riwai - Michelle.Riwai@enable.co.nz

Motivation Romania Foundation

MOTIVATION ROMANIA FOUNDATION

เว็บไซต์: www.motivation.ro/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Str. Podisor Nr.1, loc. Buda, Com Cornetu, Jud Ilfov
ที่อยู่ในการติดต่อ: Str. Podisor Nr.1, loc. Buda, Com Cornetu, Jud Ilfov
ประเทศ: RO
Phone: +40 314 230370
แฟกซ์: +40 214 481107
อีเมล: info@motivation.ro
ติดต่อบุคคล: Mr Alexandru Manaila - a.manaila@motivation.ro

National Department of Health

NATIONAL DEPARTMENT OF HEALTH

เว็บไซต์: health.gov.pg/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: PO Box 807, Waigani, National Capital District
ที่อยู่ในการติดต่อ: UME Street, Gordon Industrial, Section 55, Lot 3, Waigani, National Capital District
ประเทศ: PG
Phone: +765 3251066
แฟกซ์:
อีเมล: hfstandards@gmail.com
ติดต่อบุคคล: Mr Ambrose Kwaramb - akwaramb@gmail.com

Norwegian Labour and Welfare Service

NORWEGIAN LABOUR AND WELFARE SERVICE

เว็บไซต์: www.nav.no
ที่อยู่ตามกฎหมาย: C J Hambrosplass 2, 0164 Oslo
ที่อยู่ในการติดต่อ: Pb.6859 St. Olavs plass, NO-0130 Oslo
ประเทศ: NO
Phone: +4741292776
แฟกซ์:
อีเมล: hjelpemiddeldatabasen@nav.no
ติดต่อบุคคล: Ms Berit Stølen - Berit.Stolen@nav.no

Social Insurance Board

SOCIAL INSURANCE BOARD

เว็บไซต์: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Endla 8, 15092 Tallinn
ที่อยู่ในการติดต่อ: Endla 8, 15092 Tallinn
ประเทศ: EE
Phone: +37256358029
แฟกซ์:
ติดต่อบุคคล: Ms Liis Türbsal - Liis.Turbsal@sotsiaalkindlustusamet.ee

Taiwan Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society

TAIWAN REHABILITATION ENGINEERING AND ASSISTIVE TECHNOLOGY SOCIETY

เว็บไซต์: www.treats.org.tw/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 250 WuXing Street, Taipei City 11031, Taiwan
ที่อยู่ในการติดต่อ: 250 WuXing Street, Taipei City 11031, Taiwan
ประเทศ: TW
Phone: +886 27361661 ext 3070
แฟกซ์:
อีเมล: treats.tw@gmail.com
ติดต่อบุคคล: Mr Chih-Wei Peng - treats.tw@gmail.com

Techclusive

TECHCLUSIVE

เว็บไซต์: www.icreateasia.org
ที่อยู่ตามกฎหมาย: 14G Serangoon Garden Way, Serangoon Garden Estate, Singapore (555920)
ที่อยู่ในการติดต่อ: Jurong Point Post Office, Locked Bag Service No. 9, Singapore 916486
ประเทศ: SG
Phone: +65 81384626
แฟกซ์:
อีเมล: techclusive.ltd@gmail.com
ติดต่อบุคคล: Ms Vera Yang - techclusive.ltd@gmail.com

University Rehabilitation Institute of the Republic of Slovenia

UNIVERSITY REHABILITATION INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

เว็บไซต์: www.ir-rs.si
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Linhartova 51, SI-1000 Ljubljana
ที่อยู่ในการติดต่อ: Linhartova 51, SI-1000 Ljubljana
ประเทศ: SI
Phone: +386 1 475 81 00
แฟกซ์: +386 1 437 20 70
อีเมล: info@ir-rs.si
ติดต่อบุคคล: Ms Mojca Debeljak - mojca.debeljak@ir-rs.si

Workshop PANAGIA ELEOUSA

WORKSHOP PANAGIA ELEOUSA

เว็บไซต์: www.ergpanel.gr/
ที่อยู่ตามกฎหมาย: Cyprus and Arc.Damaskinos Street, P.C.30200 Messolonghi
ที่อยู่ในการติดต่อ: 2nd km of the National Road Agrinio-Amfilohia (Area Psilogefiro), P.C. 30100 Agrinio
ประเทศ: GR
Phone: +30 2641039783
แฟกซ์: +30 2641039751
อีเมล: panael@otenet.gr
ติดต่อบุคคล: Ms Mina Kyziridi - panael@otenet.gr