Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
101111
22
KOMMUNIKOINNIN, TIEDONSAANNIN JA TIEDONVÄLITYKSEN APUVÄLINEET

Välineet, joiden avulla helpotetaan tiedon vastaanottamista, lähettämistä, tuottamista ja käsittelemistä eri muodoissa. Kohtaan sisältyvät esim. näkemisen, kuulemisen, lukemisen, kirjoittamisen ja puhelimenkäytön apuvälineet sekä merkinanto- ja hälytysvälineet ja tietotekniikka. Apuvälineet toimistotyön hallinnointiin sekä tietojen varastointiin ja hallintaan työp aikalla, ks. 28 21.

22.03
Näkemisen apuvälineet

Kohtaan sisältyvät esim. suurentavat laitteet.

22.06
Kuulemisen apuvälineet

Välineet joiden avulla ohjataan ja/tai vahvistetaan ja/tai muunnetaan ääntä ja joita käyttävät kuulovammaiset henkilöt. Kohtaan sisältyvät esim. kuulolaitteet joissa on sisäänrakennettu tinnitusmaskeri ja induktiosilmukka. Induktiosilmukkalaitteet, ks. 22 18 30. Tinnitusmaskerit, ks. 04 27 15.

22.09
Äänentuoton apuvälineet

Välineet jotka auttavat henkilöä, jolla on heikentynyt kyky itse tuottaa ääntä. Mikrofonit, ks. 22 18 33. Kaiuttimet, ks. 22 18 36.

22.12
Piirtämisen ja kirjoittamisen apuvälineet

Välineet, jotka auttavat henkilöä tuottamaan tietoa käyttämällä kuvia, symboleita tai kirjoitettua kieltä. Painomansetit, ks. 04 48 18. Kirjoitustaitojen kehittämisen harjoitusvälineet, ks. 05 03 09. Piirustuksen ja maalaamisen harjoitusvälineet, ks. 05 24 06. Kohokuviokartat, ks. 12 39 15.

22.15
Apuvälineet laskentaan

Tietokoneet ja päätelaitteet, ks. 22 33.

22.18
Ääni- ja kuvamuodossa olevaa tietoa tallentavat, toistavat ja näyttävät apuvälineet

Välineet, jotka tallentavat ja esittävät tietoa ääni- tai kuvamuodossa, ja tuotteet, jotka yhdistävät näitä toimintoja. Kohtaan sisältyvät esim. audiovisuaaliset laitteet, televisiot ja äänensiirtojärjestelmät sekä välineet, jotka parantavat ääni- tai kuvamuodossa olevan tiedon laatua ja käytettävyyttä esimerkiksi suodattamalla melua tai muuntamalla analogista tietoa digitaaliseen muotoon. Kuulokkeet, ks. 22 06 24. Visuaaliset tietokonenäytöt ja tietokoneen lisävarusteet, ks. 22 39 04.

22.21
LÄHIKOMMUNIKOINNIN APUVÄLINEET

Välineet jotka helpottavat samassa tilassa olevien kahden henkilön välistä kommunikointia

22.30
Lukemisen apuvälineet

Näkökentän laajentajat ja taittajat, ks. 22 03 15.

22.33
Tietokoneet ja päätelaitteet

Toimisto-ohjelmistot ja teollisuuden ohjelmistot, ks. 28 21 12.

22.36
Tietokoneiden tiedonsyöttölaitteet

Tietokoneet ja päätelaitteet, ks. 22 33. Tietokoneiden tulostuslaitteet, ks. 22 39.

22.39
Tietokoneen tulostuslaitteet

Kohtaan sisältyvät esim. monitorit, tulostimet, piirturit ja syntetisaattorit. Toimiston koneet ja laitteistot, ks. 28 21 09.

22.42
Interaktiiviset laitteet tietokoneille

Interaktiiviset laitteet tietokoneille. Tähän kuuluvat esim. älytaulut.