Ohjattu haku - Apuvälineet

Haku ISO apuvälineluokituksen avulla (ISO 9999:2016 standardin mukaiset numerokoodit). (Luettelon tuloksista saat valitsemalla apuvälineiden lukumäärän; voit siirtyä luokituksessa alemmalle /tarkemmalle tasolle valitsemalla numerokoodin kuvauksen)

ISO koodi
Kuvaus
Tuotteiden määrä
109858
27
Apuvälineet ympäristöolosuhteiden parantamiseen ja arviointiin

Välineet ja tarvikkeet, joilla parannetaan ja mitataan ympäristöolosuhteita. Apuvälineet työhön ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28.

27.03
Ympäristöolosuhteita parantavat apuvälineet

Välineet jotka suojaavat henkilöä ympäristöhaitoilta poistamalla tai hallitsemalla vahingollisia tekijöitä.

27.06
Mittausvälineet

Välineet, jotka mittaavat fysikaalisia ominaisuuksia. Kuumemittarit, ks. 04 24 24. Henkilövaa’at, ks. 04 24 27. Punnitus- ja mittausvälineet ruokien ja juomien valmistamiseen, ks. 15 03 03. Kellot, ks. 22 27 12. Työpaikalla käytettävät mittausinstrumentit ja -välineet, ks. 28 18 03.