Privatumo politika

Ši privatumo politika yra skirta apibūdinti kaip mes renkame ir naudojame asmens duomenis per šią interneto svetainę ("Svetainė"). Bet kokia renkama informacija ir asmens duomenų naudojimas saugomas nuo kitų svetainių, susijusių su šioje Svetainėje pateikiamomis nuorodomis.

1. DUOMENŲ VALDYTOJAS

EASTIN Asociacija (The Global Assistive Technology Information Network), įsikūręs Milane, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Italija, yra duomenų valdytoja (toliau, „Valdytojas“, „mūsų“ arba „mes“).

Jūs galite mums parašyti elektroninio pašto adresu eastinassociation@gmail.com.


2. ASMENS DUOMENŲ APDDOROJIMAS IR APDOROJIMO TIKSLAI

2.1. IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kai kuriais atvejais savo asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę) ir kontaktinę informaciją (elektroninio pašto adresą) pateikiate savanoriškai, pvz., kai pateikiate užklausą informacijai gauti ar prašymą įtraukti produktą į interneto svetainę. Pateikdami tokią informaciją, leidžiate mums ar mūsų kontaktams atsiųsti jums prašomą informaciją arba patikrinti produkto patvirtinimą ir jį valdyti.
Asmens duomenų pateikimas yra pasirenkamas, tačiau esant jūsų asmens duomenų trūkumui, mes negalėsime tinkamai valdyti jūsų užklausų, patvirtinti naujų produktų. Norint tvarkyti asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais, nereikia specialaus jūsų sutikimo, nes jie yra būtini norint atsakyti į jūsų prašymą.

2.2. NARŠYMO INFORMACIJA

Jūs galite naršyti interneto svetainėje ir naudotis joje veikiančiais įrankiais be privalomos registracijos.

Informacinė sistema ir programinė įranga, naudojama šiai interneto svetainei, gali rinkti asmens duomenis, susijusius su interneto protokolų naudojimu. Informacija gali būti tokia:
- IP adresai, domeno vardai, kuriuos naudojate prisijungiant prie interneto svetainės,
- jūsų užklausų URI (Uniform Resource Identifier),
- užklausų trukmė ir kaip jas pateikiate,
- failų, kuriuos gausite mainais, dydį,
- kodo numeris, susietas su atsakymo iš serverio būsena (pvz., klaida, pavyko, etc.),
- kiti parametrai, susiję su operacine sistema ir naudojama IT aplinka.

Mes nerenkame šios informacijos siekiant palyginti ją su jūsų asmeniniais duomenimis. Dėl tam tikrų parametrų, ši informacija gali padėti jus identifikuoti kaip šios svetainės naudotoją, jei informacija bus apdorota ir susieta su informacija, pasiekiama trečiosioms šalims.


3. SLAPUKAI

Ši interneto svetainė naudoja slapukus, pvz., slapukas, kurį naudoja „Google analitika“ analizuoti informacijai apie interneto svetainės naudojimą (tik statistikos tikslais renkant apibendrintą informaciją). Įdiegiant tokio tipo slapukus nereikia jūsų sutikimo. Žemiau rasite tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašą:
EastinPortal_sessionCookie
User session cookie
Storage period: Time of the session

__utma
Naudojamas vartotojams ir sesijoms atskirti. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma javascript biblioteka ir neegzistuoja jokie __utma slapukai. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys nusiunčiami į „Google analitiką“.
Saugojimo terminas: 2 metai nuo nustatymo/atnaujinimo

__utmt
Naudojamas užklausos įvykdymo greičiui padidinti.
Saugojimo terminas: 10 minučių

__utmb
Naudojamas nustatyti naujas sesijas/vizitus. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma javascript biblioteka ir neegzistuojantis __utmb slapukas tampa egzistuojančiu. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys nusiunčiami į „Google analitiką“.
Saugojimo terminas: 30 minučių nuo nustatymo/atnaujinimo

__utmc
Veikia susijungęs su __utmb slapuku; nustato, ar vartotojas dalyvavo naujoje sesijoje/vizite.
Saugojimo terminas: Iki naršymo sesijos pabaigos

__utmz
Saugo srauto šaltinius ar kampanijas, kurios paaiškina, kaip vartotojas pasiekė tinklalapį. Slapukas sukuriamas, kai kiekvieną kartą vykdoma javascript biblioteka yra atnaujinama, o duomenys siunčiami į „Google analitiką“.
Saugojimo terminas: 6 mėnesiai nuo nustatymo/atnaujinimo

eastinCookieDisclaimer
Naudojamas užtikrini, kad slapukas reklamjuostėje būtų teisingai matomas vartotojui.
Saugojimo terminas: 10 metų

Galite laisvai keisti savo slapukus, susijusius su slapukų naudojimu, atitinkamai nustatydami savo naršyklę. Jei naudojate kurią nors iš šių naršyklių, galite vadovautis čia pateikiamomis funkcijų „nesekti“ aktyvavimo ar išjungimo gairėmis:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-en/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet:
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera:
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge:
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/en-us/privacy

4. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenis tvarko tik identifikuoti ir įgalioti darbuotojai, kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai, ir kurie yra tinkamai instruktuoti.

Kai kuriais atvejais siekdami aukščiau aprašytų tikslų, mes pasitikime trečiųjų šalių paslaugų teikėjais. Tokiais atvejais mes užtikriname, kad šie teikėjai pateiktų garantijas, kad jų tvarkymas atitiks galiojančių įstatymų reikalavimus.

Mūsų talpinimo paslaugų teikėjas (Fondazione Don Gnocchi ONLUS) teikia mums talpinimo paslaugas jų patalpose Milane, Capecelatro 66, Italija, kaip duomenų tvarkytojas.

Jei pateiksite prašymą ar gaminį, jūsų asmens ir kontaktiniai duomenys bus prieinami atitinkamiems kontaktiniams asmenims valstybėje (-ėse), kur (-iose) yra nurodytas prašymas ar gaminio pateikimas, kurie tiesiogiai į jus kreipsis, kad toliau stebėtų produkto užklausą / pateikimą. Kontaktinių punktų įvairiose šalyse sąrašą rasite skyrelyje „Apie mus“. Jei pateikimui svarbi šalis yra ne Europos ekonominėje erdvėje, nebent ši šalis, Europos Komisijos nuomone, jau teikia tinkamas garantijas, užtikrinsime, kad perkėlimas būtų atliktas esant tinkamoms garantijoms, suprantant, kad toks perkėlimas yra būtinas norint įvykdyti Jūsų užklausą.

Kontaktinis asmuo, kuris kreipsis į jūsų prašymą ar pateikimą, veiks kaip savarankiški valdytojai; todėl raginame perskaityti jų privatumo politiką ir sužinoti, kaip jie gali tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.
Asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti kompetentingoms institucijoms teisėtai paprašius, patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus arba kitais įstatymų numatytais atvejais.


5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys, surinkti siekiant atsakyti į prašymus / pateikti gaminius, bus ištrinti iškart, kai tik mes apdorosime jūsų prašymą ir perduosime jūsų duomenis atitinkamam kontaktiniam asmeniui.

Dėl slapukų saugojimo, žiūrėkite 3 punktą.

Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei tai būtina siekiant įgyvendinti ar ginti teisines teises arba vykdyti teisėtus valdžios institucijos prašymus. Bet kuriuo atveju, asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina šiems tikslams pasiekti.

6. JŪSŲ TEISĖS

Galite naudotis savo teisėmis, išvardytomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas EU 2016/679) 15–21 punktuose, jei reikia, įskaitant teisę gauti patvirtinimą apie jūsų duomenų buvimą mūsų duomenų bazėje, gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir gauti informaciją, susijusią su jūsų asmens duomenų tvarkymu (teisė susipažinti su duomenimis), ištaisyti ar atnaujinti jūsų asmens duomenis (teisė ištaisyti), prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis (teisė ištrinti), prašyti apriboti duomenų tvarkymas (teisė į apribojimą), jūsų asmens duomenų gavimas struktūrizuotu, paprastai naudojamu ir mašininiu būdu nuskaitomu formatu, perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas) ir bet kuriuo metu prieštarauti duomenų tvarkymui dėl susijusių priežasčių į jūsų situaciją (teisė prieštarauti).

Norėdami naudotis šiomis teisėmis ir gauti papildomos informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su EASTIN administracija šiuo adresu:
EASTIN Asociacija
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milano, Italy
Telefonas: +39 0240308283
Faksas: +39 02 4048919
El. paštas: eastinassociation@gmail.com

Jei manote, kad jūsų asmeninių duomenų naudojimas neatitinka duomenų apsaugos įstatymui, jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.