Noteikums par atbrīvošanu no atbildības

Pirms jūs izmantojat šo mājas lapu ("Web Site"), lūdzu, izlasiet zemāk izklāstītos lietošanas noteikumus ("Terms of Use").

Izmantojot šo mājas lapu, jūs piekrītat ievērot lietošanas noteikumus. Eastin Asociācija (turpmāk, “EASTIN”) patur tiesības laiku pa laikam pārskatīt un mainīt lietošanas noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma, izmantojot šo vietni pēc tam, kad ir pārskatīti lietošanas noteikumi, jūs piekrītat būt saistīti ar šīm izmaiņām. Ja uzskatāt, ka lietošanas noteikumi ir nepieņemami, jums nekavējoties jāpārtrauc šīs mājas lapas lietošana. Šī mājas lapa ir pieejama tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Šīs mājas lapas saturs, piemēram, teksts, grafika, dizains, attēli, video, informācija, dati, pogu ikonas, programmatūra, dati, informācija, datubāze, faili,preču zīmes, logotipi un cits EASTIN saturs (kolektīvi, "EASTIN saturs"), ir aizsargātas ar autortiesībām, patentiem un citiem likumiem un noteikumiem.

Nekas šajā vietnē neattiecas uz licences vai tiesību piešķiršanu, tieši vai netieši saskaņā ar mūsu intelektuālā īpašuma tiesībām vai saskaņā ar jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs nedrīkstat izmantot, lejupielādēt, mainīt, kopēt, padarīt pieejamu trešajām personām, publicēt, pārsūtīt, pārsūtīt, tulkot, izplatīt pilnībā vai daļēji, jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem jebkuru EASTIN saturu, ja vien iepriekš nav rakstiski atļauts no EASTIN vai kompetentas trešās personas puses.

MĀJAS LAPĀ SNIEGTĀS INFOMRĀCIJAS DARBĪBAS SFĒRA

Mājas lapā atspoguļotā informācija, iekļaujot informāciju par palīgtehnoloģijām no mājas lapā pieejamajām datubāzēm, ir informatīvs raksturs. EASTIN patur tiesības uz laiku vai neatgriezeniski mainīt, grozīt, pārtraukt vai izdzēst to bez iepriekšēja brīdinājuma.

INFORMĀCIJAS ATRUNA

Jūs atzīstat, ka visa tīmekļa vietnē sniegtā informācija par izstrādājumiem izriet no informācijas, ko snieguši to pašu produktu ražotāji vai izplatītāji.
EASTIN neuzrauga informāciju par produktiem, kas sniegti tās tīmekļa vietnē, un nav par to atbildīgs. EASTIN negarantē iepriekš sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.
Jūs piekrītat, ka jums ir jānovērtē un jāuzņemas visi riski, kas saistīti ar jebkuras tīmekļa vietnē sniegtās informācijas izmantošanu.
EASTIN nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnē sniegtās informācijas izmantošanu, pat ja informācija ir nepareiza vai ja to ir modificējis elektroniskais vīruss vai citi līdzīgi faktori.

Jūs esat aicināts informēt EASTIN par jebkuru kļūdu vai defektu, rakstot uz eastinassociation@gmail.com. EASTIN pieliks visas pūles, lai pēc iespējas ātrāk pārbaudītu šo problēmu un atrastu piemērotu risinājumu.

PRODUKTI

EASTIN nesniedz un neveido nekādu informāciju par trešo personu produktu kvalitāti vai raksturu, kas tiek piedāvāti mājas lapā, kā arī nesniedz nekādas citas garantijas vai galvojumus. Jebkuras šādas saistības, pārstāvības, galvojumi vai garantijas ir nodrošinātas tikai no produkta ražotāja vai trešo personu produkta piegādātāja puses, saskaņā ar noteikumiem, par kuriem vienojas iepriekš minētais ražotājs vai piegādātājs.

ĀRĒJAIS SATURS

EASTIN neatbild par saistīto trešo personu vietņu vai dokumentu, materiālu, datubāzes, satura, resursu saturu, kurš ir saistāms ar mājas lapu (kolektīvi, "Ārējais Saturs"). EASTIN nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz informācijas vai viedokļu, kas ietverti šādā Ārējā Saturā, precizitāti, vērtību, integritāti, pilnīgumu vai autentiskumu, un jebkura saite uz citu Ārējo Saturu nekādā veidā netiks uzskatīta par šī Ārējā Satura vai tajā aprakstīto produktu vai pakalpojumu apstiprinājumu. Ja jūs nolemjat piekļūt Ārējam Saturam, jūs to darāt uz savu atbildību un risku.

NEATKARĪBA

Jūs piekrītat aizstāvēt, nodrošināt un noturēt EASTIN, tā filiāles, partnerus un viņu attiecīgos oficierus, direktorus, darbiniekus un aģentus neskartus no un pret visām prasībām, darbībām vai pieprasījuma, iekļaujot bez ierobežojumiem saprātīgas juridiskās un grāmatvedības nodevas, atsaucoties vai rezultējoties no jebkuras neatļautas EASTIN Satura izmantošanas vai trešo personu satura vai EASTIN preču zīmes vai trešās puses preču zīmes, un jūsu pārkāpumu šo lietošanas noteikumu ietvaros.

VISA VIENOŠANĀS

Šie lietošanas noteikumi veido visu līgumu par jūsu piekļuvi šai mājas lapai un tās izmantošanu.

REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI - STRĪDI

Šie lietošanas noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Itālijas likumiem.